Pysäköinninvalvonta

Seuraavat palvelut on mahdollista hoitaa sähköisenä asiointina suoraan verkossa:
 

Pysäköintivirhemaksun tietojen tarkistus

Pysäköintivirhemaksun tiedot ja mahdolliset tilannekuvat virhemaksusta voi tarkistaa Helgaparkin sähköisestä palvelusta. Palveluun kirjaudutaan syöttämällä sivustolle auton rekisterinumero sekä pysäköintivirhemaksusta löytyvä asianumero. 

Mikäli ajoneuvon kuljettaja tai haltija tietojen tarkistuksen jälkeen katsoo saaneensa aiheettoman pysäköintivirhemaksun, voi maksuun liittyvän oikaisuvaatimuksen tehdä sähköisesti oheisesta linkistä:

Muut pysäköintiin liittyvät sähköiset palvelut

Tieliikennelaki on muuttunut 1.6.2020 alkaen, eivätkä yksityisten taloyhtiöiden pihat kuulu enää 1.6.2020 jälkeen pysäköinninvalvonnasta annetun lain piiriin.

1.6.2020 alkaen yksityiset alueet, jotka eivät ole maastoa tai tietä, eivät ole enää sellaisia, joissa voisi toimia pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti. Ei siis ole olemassa lakia, jossa pysäyttämistä tai pysäköintiä koskevat säännökset ulottuisivat yksityiselle alueelle. 

Kun ei ole enää pysäköintisääntöä, kunnallisella pysäköinninvalvonnalla ei löydy enää toimivaltaa siirtämiseen, ellei kyse ole hylätystä ajoneuvosta tai romuajoneuvosta taikka siirrosta pelastustieltä. Näin ollen kunta tai kunnallinen pysäköinninvalvoja ei voi soveltaa siirtolakia ajoneuvon siirtämiseen.