Nuorten työpajatoiminta

Nuorten työpaja toimii Porin kaupunkiympäristössä tavoittaen vuosittain runsaat 400 alle 29-vuotiasta nuorta. Meidän tehtävänä on kehittää sinun kanssa osallisuuden ja yhteisöllisyyden aihekokonaisuuksia yhteiseen käyttöömme, työpajatoimintaan. Jotta onnistuisimme toiminassa yhä paremmin, tarvitsemme sinun osallisuuttasi yhteisöllisessä toiminnassa.
Olemme ajatelleet, että nuorten työpajatoiminnassa toteutuu neljä toisiinsa soveltuvaa aihekokonaisuutta. Aiheisiin sisältyy muun muassa yksilövalmentajan ohjausta, osallisuuden vahvistamista opiskelijoille ja nuorille, nuorisolähtöisten tutkintojen suorittamista, projekti- ja ryhmätöitä, valmennuskeskusteluja ja jatkuvia soveltuvia oheistoimintoja.
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden aihekokonaisuudet työpajatoiminnassa ovat:

Liikunta, terveys ja arkeen liittyvät taidot

Tavoite:
Harjaantuminen ihmisten välisen kanssakäymisen taitoihin. Nuori ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen olemuksen merkityksen oman arkensa hallinnassa ja muiden ihmisten kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.
 
Sisältö:
Tapakasvatus ja käyttäytyminen, itsetunnon kohentaminen, ihmisten välisten konfliktien positiiviset ratkaisumallit, empatia, toisen osaan eläytyminen, toisen hyväksyminen, suvaitsevaisuuteen harjaantuminen sekä biologisen minän tunteminen.
 
Aihekokonaisuus:
Nuorten harrastukset, nuorten kasvu, itsenäistyminen ja yhteisöllisyys, terveellinen elämäntapa.
 
Toiminta:
Yhteinen tekeminen kuten pelit, retket, teatteri, dokumentti, musiikki, bändi, taide, kuvataide, koti ja perhe.
 
Kohderyhmä:
Nuoret alle 29-vuotiaat
 

Kieli ja viestintä

Tavoite:
Nuori kasvaa itsensä ilmaisijana ja kokijana, viestintäympäristöön osallistujana ja vaikuttajana sekä tiedon hankkijana ja tutkijana.
 
Sisältö:
Harjaantuminen keskustelu- ja väittelytaitoon, kehon kieli kommunikaatiossa, perehtyminen viestinnän eri muotoihin, tekstin, kuvan ja äänen tuottaminen, tiedon kriittinen tarkastelu, somen hyödyntäminen viestinnän välineenä, pelillistäminen ja pelien ymmärrys. Kirjoitetun kielen tulkinta, kirjaston ja internetin tietolähteiden käyttö, tiedon löytäminen, tutkiminen ja hyödyntäminen, oman portfolion laadinta ja sen vaikutus työpaikan saantiin.
 
Aihekokonaisuus:
Monialainen yhteistyö kunnissa, nuorten kasvu- ja elinolot
 
Toiminta:
Presspaja, Työpajan toimistot, oman kaupungin viestintä, mediatuotanto, konsertit, taidenäyttelyt
 
Kohderyhmä:
Nuoret alle 29-vuotiaat
 

Ympäristökasvatus

Tavoite:
Nuori omaksuu ekologisen ympäristösuhteen, joka perustuu luonnon ja elämän eri muotojen tuntemiseen, arvostamiseen ja suojeluun.

Sisältö:
Ihmisen arvojen ja ympäristökäyttäytymisen pohdinta, ihminen luonnonvarojen käyttäjänä ja ilmastonmuutosten aiheuttajana, kestävän kehityksen periaate, elämän kunnioittaminen ja ympäristön suojelun omassa elinympäristössä, suomessa ja globaalisti. Oman kotikaupungin kasvot, keskusta, lähiöt, keräily, jätteen vähentämisen logiikka.

Aihekokonaisuus:
Kestävä kehitys, ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Toiminta:
Luontoleirit ja retket, omaan elinympäristöön tutustuminen, tavaratuotanto, tuotteen elinkaaren pidentäminen, Varaosapankin toiminta, Yyterin ulkoalueiden puhtaanapito, Lyttylän kartano ja retkeilyreitit.

Kohderyhmä:
Nuoret alle 29-vuotiaat.

Kulttuuri ja kansalaisyhteiskunta

Tavoite:
Nuori oppii tuntemaan erilaisia kulttuureja ja hyväksymään ihmisten erilaisuuden. Ymmärtämään kansojen välisen vuorovaikutuksen sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden merkityksen. Kasvaa kriittiseksi ja vastuuntuntoiseksi kansalaisyhteiskunnan jäseneksi.
 
Sisältö:
Suomi, suomalaisuus, eurooppalaisuus ja maailman kansalainen, kulttuurien tuntemus, suomalainen kulttuuri ja muut kulttuurit, ihmisoikeuksien julistus, oman ajattelun kehittäminen ja arvovalinnat, suomalainen yhteiskunta, suomen kansalaisen perusturva. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, ihminen työntekijänä ja tuotannollisen toiminnan osana.
 
Aihekokonaisuus:
Kulttuurien moninaisuus, kansainvälisyys ja toiminta kansalaisyhteiskunnassa, nuorten yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeuksien toteutuminen.
 
Toiminta:
Tutustuminen erilaisista kulttuuritaustoista kasvaneisiin ihmisiin, yhteiskunnallisiin päätöksentekijöihin ja päätöksentekoon, oman kaupungin päätöksenteko, oman elinympäristön kulttuurinähtävyydet.
 
Kohderyhmä:
Nuoret alle 29-vuotiaat
näppäimistö

Kuva © Eetu Kangas

NimikeNimiPuhelinnumero 
TyöpajapäällikköSuomala Janne044-701 1296 
Vastaava yksilövalmentajaSalokangas Maarit044-701 1295 
YksilövalmentajaSetälä Johanna044-701 1385   
TyövalmentajaElo Milvi044-701 1438 
TyövalmentajaVallenius Piia044-701 1395 
TyövalmentajaVettenranta Pasi044-701 8260 
TyövalmentajaLehto Leena044-701 1434 
TyövalmentajaRajala Raimo044-701 1387 
    

Sähköposti: etunimi.sukunimi@pori.fi