Nuorten kesätyöpaikkatuki

Porin kaupunki tukee tänäkin vuonna työnantajia kesätyöllistämisessä, kun he palkkaavat porilaisia koululaisia ja opiskelijoita kesätöihin. Työnantajat voivat hakea kesätyöpaikkatukea ja lisäksi kaikille porilaisille 9. luokkalaisille jaetaan henkilökohtaiset kesätyösetelit.

Porin kaupunki tukee tänäkin vuonna työnantajia kesätyöllistämisessä, kun he palkkaavat porilaisia koululaisia ja opiskelijoita kesätöihin. Työnantajat voivat hakea kesätyöpaikkatukea ja lisäksi kaikille porilaisille 9. luokkalaisille jaetaan henkilökohtaiset kesätyösetelit. Näillä tukimuodoilla arvioidaan tuettavan noin 750 porilaisen nuoren kesätyöllistymistä.

Tukiin oikeuttavat työtunnit on mahdollista jaksottaa 1.5.–30.9.2023 väliselle ajalle. Vähimmäispalkan on oltava ko. alan työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka, kuitenkin vähintään 5 euroa/tunti. Työnantajan on huolehdittava lomakorvauksesta ja muista lakisääteisistä työnantajamaksuista.

Kesätyöpaikkatukea myönnetään Suomessa toimiville y-tunnuksen omaaville työnantajille, kun he palkkaavat kesätöihin 2003–2008 syntyneitä porilaisia koululaisia ja opiskelijoita. Tukea voidaan myös myöntää iästä riippumatta porilaisesta tai Porista kotoisin olevasta opiskelijasta, joka suorittaa opiskeluunsa liittyvää harjoittelua. Jos nuorella on käytössään 9. luokkalaisille tarkoitettu 60 tunnin henkilökohtainen kesätyöseteli, hänestä voidaan kesätyösetelin lisäksi myöntää enintään 120 tunnin kesätyöpaikkatukea.

Tuen määrä riippuu 1.5.–30.9.2023 välisenä aikana suoritettujen työtuntien (30 h-180 h) mukaan seuraavasti: 

  • 30 työtuntia / tuen määrä 90 euroa 
  • 60 työtuntia / tuen määrä 180 euroa 
  • 90 työtuntia / tuen määrä 270 euroa 
  • 120 työtuntia / tuen määrä 360 euroa
  • 150 työtuntia / tuen määrä 450 euroa 
  • 180 työtuntia / tuen määrä 540 euroa

Kesätyöpaikkatuen haku on käynnistynyt 1.2.2023 ja sitä myönnetään hakujärjestyksessä määrärahan puitteissa toukokuun 2023 loppuun asti. Tuki maksetaan työnantajalle syyskauden 2023 aikana. 

Kesätyöpaikkatuen haku sähköisellä lomakkeella:
Kesätyöpaikkatukihakemus – sähköinen lomake

Opiskeluihin liittyvää harjoittelua suorittavista yli 20-vuotiaista opiskelijoista on täytettävä harjoitteluliite 2023, joka palautetaan työsopimuksen mukana:
Harjoitteluliite 2023

Jos kesätyöpaikkatuen sähköinen haku ei ole mahdollista, hakukaavakkeen voi pyytää osoitteesta: kesatyopaikkatuki@pori.fi tai sen voi noutaa Kuntakokeilun infosta alla olevasta osoitteesta.

Info on avoinna arkisin klo 9-16 (aattopäivisin klo 9-15).
Samaan osoitteeseen voi myös toimittaa paperiset hakemukset allekirjoitettuna:
Porin kaupunki 
Työllisyyspalvelut/Kesätyöpaikkatuki 
Teljänkatu 5, 2.krs 
28130 PORI 
kesatyopaikkatuki@pori.fi

Lisätiedot