Nuorten kesätyöpaikkatuki

Porin kaupunki tukee tänäkin vuonna työnantajia kesätyöllistämisessä, kun he palkkaavat porilaisia koululaisia ja opiskelijoita kesätöihin. Työnantajat voivat hakea kesätyöpaikkatukea ja lisäksi kaikille porilaisille 9. luokkalaisille jaetaan henkilökohtaiset kesätyösetelit.

Kesätyöpaikkatuki 2024

Kesätyöpaikkatukea myönnetään Suomessa toimiville y-tunnuksen omaaville työnantajille, kun he palkkaavat kesätöihin 2004–2009 syntyneitä porilaisia koululaisia ja opiskelijoita. Tuen avulla kaupunki kustantaa osan nuoren palkkakuluista.

Tukea voidaan myös myöntää iästä riippumatta porilaisesta tai Porista kotoisin olevasta opiskelijasta, joka suorittaa opiskeluunsa liittyvää harjoittelua. Jos nuorella on käytössään 9. luokkalaisille tarkoitettu 60 tunnin sähköisenä oleva henkilökohtainen kesätyöseteli, hänestä voidaan kesätyösetelin lisäksi myöntää enintään 120 tuntia kesätyöpaikkatukea.

Tuen määrä riippuu suoritettujen työtuntien (30 h–180 h) mukaan seuraavasti: 

  • 30 työtuntia / tuen määrä 90 euroa 
  • 60 työtuntia / tuen määrä 180 euroa 
  • 90 työtuntia / tuen määrä 270 euroa 
  • 120 työtuntia / tuen määrä 360 euroa
  • 150 työtuntia / tuen määrä 450 euroa 
  • 180 työtuntia / tuen määrä 540 euroa

Tukiin oikeuttavat työtunnit tulee jaksottaa 1.5.–30.9.2024 väliselle ajalle. Vähimmäispalkan on oltava ko. alan työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka, kuitenkin vähintään 5 euroa/tunti. Työnantajan on huolehdittava lomakorvauksesta ja muista lakisääteisistä työnantajamaksuista.

Kesätyöpaikkatuen haku on käynnistynyt 1.2.2024. Sitä myönnetään hakujärjestyksessä määrärahan puitteissa 31.5.2024 asti. Hakemusten osalta on siirrytty kokonaisuudessaan sähköiseen palveluun. Myös liitteet voidaan toimittaa samassa palvelussa.

Kesätyöpaikkatuen hakulomake löytyy täältä. Pakolliset liitteet tulee toimittaa 30.10.2024 mennessä kesätyöpaikkatuen ohjeiston mukaisesti.

Kun liitteet on hyväksytty, työnantaja laskuttaa setelin 30.11.2024 mennessä ohjeiden mukaisesti.

Jos työnantaja ei pysty tekemään hakua sähköisellä lomakkeella, niin paperisen version saa laittamalla pyynnön os. kesatyopaikkatuki@pori.fi tai noutamalla se Porin Leijonasta (Yrjönkatu 6) asiakaspalvelun lomakehyllystä arkisin klo 8-16.15. Opiskeluihin liittyvää harjoittelua suorittavista yli 20-vuotiaista opiskelijoista on täytettävä harjoitteluliite 2024, joka palautetaan työsopimuksen mukana.


Porin kaupunki 
Työllisyyspalvelut
Porin Leijona
Yrjönkatu 6, 28100 PORI 
kesatyopaikkatuki@pori.fi

Lisätiedot