Kaupungintalon pääovi

Porin vuoden 2022 tilinpäätös alijäämäinen – koko konsernin osalta tulos oli taas odotettua parempi

Kaupunginhallitus allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen perjantaina 31. maaliskuuta 2023. Tilikauden 2022 tulos päätyi 7,8 miljoonan euron alijäämään, mikä oli huonompi kuin talousarviossa asetettu 6,4 miljoonan euron alijäämä. Vastaavasti taas koko konsernin osalta tulos oli huomattavasti parempi, 21,6 miljoonaa euroa, joka on 6,1 miljoonaa euroa vuoden 2021 tilinpäätöstä parempi.

Kaupungintalon pääovi

Toimintamenot kasvoivat vuonna 2022 voimakkaasti ja toimintakatteen muutos oli 6,6 prosenttia. Verotulot taas kasvoivat 5,4 prosenttia. Erityisesti yhteisö-. ja kiinteistöverotuotot kasvoivat reilusti odotettua enemmän; yhteisöverotuotto kasvoi 9,2 prosenttia ja kiinteistöverotuotto 6,2 prosenttia.  Kunnallisverotuotto kasvoi vastaavasti 5 prosenttia.  Tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseessa on vielä 36 miljoonaa euroa kumulatiivista ylijäämää.

Viime vuoden osalta investointimenot olivat 55,0 miljoonaa euroa ja niiden rahoitusosuudet 0,7 miljoonaa. Investointeja tehtiin eri osa-alueilla seuraavasti:

  • Infrastruktuuri-investoinnit olivat 12,9 miljoonaa euroa, joista liikenneväyliin käytettiin 7,6 miljoona euroa ja katujen perusparantamiseen 2,7 miljoonaa euroa. Merkittävin tiekohde oli Pohjoisväylä.​
  • Tilainvestointeihin käytettiin 26,4 miljoonaa euroa, joista isoimmat olivat Pohjois-Porin monitoimitalo 9,9 miljoonaa euroa, Vähärauman monitoimitalo 6,2 miljoonaa euroa, Jokikeskus 1,8 miljoonaa euroa ja ​Noormarkun paloasema 1,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen ylläpitoinvestoinnit olivat 6,2 miljoonaa euroa, joista pääosa kohdistui sivistystoimialan rakennuksiin.
  • Muut irtaimen omaisuuden investoinnit olivat 5,4 miljoonaa euroa.
  • Liikelaitokset investoivat 4,3 miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta oli noin -23 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta kasvoi noin 40 miljoonaa euroa eli velkaa on nyt noin 319 miljoonaa euroa vastaten suuruudeltaan arvoa 3 836 euroa/asukas. 

Koko konsernin osalta tulos oli huomattavasti parempi. Konsernitilinpäätöksessä tilikauden tulos oli 21,6 miljoonaa euroa, joka on 6,1 miljoonaa euroa vuoden 2021 tilinpäätöstä parempi. Erityisesti Pori Energia ja Porin Satama tekivät erinomaiset tulokset. Ne myös tulouttivat kaupungille yhteensä 12,3 miljoonaa euroa.