Musan kentän yleissuunnitelma

Nurmikenttä jonka taustalla metsäisiä puita, katsomo jossa kyltti me ollaan musa nyt ja aina

Porin kaupunki käynnisti joulukuussa 2022 Länsi-Porissa Tommilantiellä sijaitsevan Musan kentän yleissuunnitelman laatimisen. Yleissuunnitelman tarkoituksena on esittää alueen tulevan kehittämisen maankäytölliset ja toiminnalliset ratkaisut.  
 
Yleissuunnitelmassa etsitään ratkaisuja kenttäalueen keskeisten toimintojen kehittämiseen, sijoitteluun ja mitoitukseen, sisäisen liikenteen järjestämiseen sekä aluerakenteiden, kuten aitojen, porttien ja valaistuksen sijoitteluun. Tavoitteena on kehittää alueesta idyllinen ja toimiva paikka sekä merkittävän kokoluokan urheiluseuran harjoitus- ja kilpailutoiminnalle että asukkaita palvelevalle lähiliikunnalle. Suunnittelua ohjaavat kestävän ja laadukkaan ympäristörakentamisen tavoitteet. Työssä huomioidaan erityisesti esteettömyys, saavutettavuus, yhdenvertaisuus, toiminnallisuus ja turvallisuus sekä luontoarvot. Suunnitelman laadinnan suunnittelijana toimii Arkkitehdit MY.  
 
Musan alueen asukkaille ja kentän käyttäjille järjestettiin maaliskuussa 2023 asukastilaisuus, jossa esiteltiin yleissuunnitelman luonnoksia. Tilaisuuden osallistujat pääsivät keskustelemaan suunnitelmasta työpajoissa myös kaupungin ja Musan Salaman edustajien kanssa. Asukastilaisuudessa esiin nousseiden kommenttien pohjalta laadittuun karttamuotoiseen koosteeseen pääsee tutustumaan oheisesta linkistä. Suunnitelman viimeistelyssä huomioidaan saadut palautteet.   
 
Yleissuunnitelma valmistuu toukokuun 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen se viedään teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi.  

Yleissuunnitelma toimii alueen asemakaavamuutoksen pohjana ja varsinaiset toteuttamissuunnitelmat laaditaan yleissuunnitelman pohjalta seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Toteutussuunnittelun ja toteuttamisen ajankohdista ei ole toistaiseksi tehty päätöksiä.