Nurmikenttä jonka taustalla metsäisiä puita, katsomo jossa kyltti me ollaan musa nyt ja aina

Musan kentän yleissuunnitelman laatiminen käynnistynyt

Musan kentän alueesta on laadittu yleissuunnitelmaluonnos, jossa esitetään alueen kehittämisen maankäytöllisiä ja toiminnallisia ratkaisuja. Ratkaisuja etsitään alueen keskeisten toimintojen kehittämiseen, sijoitteluun ja mitoitukseen, sekä sisäisen liikenteen ja pysäköinnin järjestämiseen. Suunnitelmassa tarkastellaan myös aitojen, porttien ja valaistuksen sijoittelua.

Nurmikenttä jonka taustalla metsäisiä puita, katsomo jossa kyltti me ollaan musa nyt ja aina

Suunnitelman tavoitteena on kehittää alueesta idyllinen ja toimiva paikka sekä Musan Salaman harjoitus- ja kilpailutoiminnalle että lähialueen asukkaita palvelevalle lähiliikunnalle. Suunnittelijana toimii Arkkitehdit MY. 

Yleissuunnitelmaluonnokseen voi tutustua tästä linkistä.  

Asukastilaisuus yleissuunnitelmasta järjestettiin 8. maaliskuuta 2023. Tilaisuudessa esiteltiin yleissuunnitelman luonnoksia, josta osallistujat pääsivät keskustelemaan kaupungin ja Musan Salaman edustajien, sekä suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuuteen osallistui n. 20 henkilöä ja heidän kommenttinsa on koottu visuaaliseen karttamuotoon.  

Käännetty kenttäratkaisu sai tilaisuudessa laajaa kannatusta. Monet pitivät suunniteltua pysäköintipaikkojen määrää liian pienenä ja alueen riittävän pysäköinnin todettiinkin olevan hankalasti ratkaistava.  

Yleissuunnitelma valmistuu toukokuun 2023 loppuun mennessä ja se toimii alueen asemakaavamuutoksen pohjana. Varsinaiset toteuttamissuunnitelmat laaditaan yleissuunnitelman pohjalta seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Toteutussuunnittelun ja toteuttamisen ajankohdista ei ole toistaiseksi tehty päätöksiä. 

Musan kentästä ja alueen pysäköintijärjestelyistä on vuosina 2021–22 tehty kaksi valtuustoaloitetta. Pysäköintijärjestelyjen rakentaminen on parhaillaan käynnissä.