Euroopan solidaarisuusjoukot

Kuvassa on kolme miestä, jotka hymyilevät.

Porin kaupungin nuorisopalveluissa käynnistyy syksyisin kansainvälinen vapaaehtoisprojekti ”International Youth Houses” Kyseessä on Euroopan solidaarisuusjoukot – EU ohjelmaan kuuluva projektien sarja. Tarkoituksena on tuoda positiivinen kansainvälinen ilmapiiri osaksi nuorisopalveluiden arkea kaikessa toiminnassa.

Muualta Euroopasta ja kauempaakin tulevat vapaaehtoiset työskentelevät nuorisotyöntekijöiden mukana nuorisotiloilla, somessa ja tapahtumissa vuoden ajan. Erityisesti keskitytään yhdenvertaisuuteen ja kaikkien nuorten huomioimiseen mahdollisimman hyvin nuorisopalveluiden toiminnassa. Myös ympäristöasiat ja ekologisesti kestävät ratkaisut ovat olennainen osa projektin tavoitteita. Lisäksi vapaaehtoiset tietysti kertovat mielellään omasta kulttuuristaan, siitä millaista on olla vapaaehtoistyöntekijänä solidaarisuusjoukoissa ja miten sellaiseksi pääsee!

Mitkä ihmeen Euroopan solidaarisuusjoukot?

Euroopan solidaarisuusjoukot on osa EU:n rahoittamaa toimintaa, jolla mm. tuetaan nuorten oppimista ja kansainvälisiä kokemuksia. Suomessa toimintaa koordinoi Opetushallitus. Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisohjelman kautta 18–30 -vuotiaat nuoret voivat päästä vapaaehtoistöihin Eurooppaan ja vähän kauemmaksikin kumppanimaihin. Vapaaehtoisjakson kesto on yleensä 2 – 12 kuukauteen ja työtehtävät vaihtelevat some sisältöjen tuottamisesta puiden istutukseen. Keskeinen idea on tekemällä ja kokemalla oppiminen.

Euroopan solidaarisuusjoukot pähkinän kuoressa on oppimisohjelma, jossa opitaan paljon työelämässä tarvittavia taitoja, mutta ennen kaikkea opitaan Eurooppalaisuudesta, muista ihmisistä, elämästä ja itsestä.

”Euroopan solidaarisuusjoukot kokoaa eurooppalaiset nuoret yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa nuorten ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan.” – oph.fi

Miten minä pääsen mukaan?

Vapaaehtoiseksi päästäkseen et tarvitse mitään erityistaitoja tai osaamista. Innostus vapaaehtoistyöhön riittää. Jos olet täyttänyt 18 -vuotta ja olet vielä alle 30 -vuotias nuori aikuinen, voit hakea vapaaehtoistöihin muualle Eurooppaan.

Työpaikka ja -tehtävä valitaan omien kiinnostuksenkohteiden mukaan. Matkat, majoitus, ruoka ja muu tarvittava tuki on EU:n rahoittamaa, joten rahakaan ei todellakaan ole este tälle seikkailulle!

Jos sinua kiinnostaa lähteä vapaaehtoistöihin Eurooppaan tai kauemmaksikin, ota rohkeasti yhteyttä ja kysele lisää. Tätä mahdollisuutta ei kannata missata!

Lisätietoa

Facebook: Porin nuorisotyö Riikka Kataja
Instagram: riikkaporinnuorisotyo
Snapchat: riikkanuokka