Asumisterveys

Terveysvalvonnan toimialueeseen kuuluvat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Pori ja Ulvila

Miten toimia, jos epäilee asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa aiheutuvan terveyshaittaa?

Yleisesti ottaen kiinteistön omistaja vastaa siitä, että kiinteistön sisäilma on kunnossa, omakotitalossa omistaja, taloyhtiössä yhtiön hallinto. Asukas voi vaikuttaa asuinolosuhteisiin noudattamalla annettuja ohjeita, esimerkiksi huolehtimalla ilmanvaihtoventtiilien, lattiakaivojen ja vesilukkojen puhdistuksesta. Toimiva ilmanvaihto ja riittävä siivoaminen edesauttavat hyvää sisäilman laatua.

Osakkeenomistajan pitää aina ensin ottaa yhteys isännöitsijään ja taloyhtiön hallitukseen. Taloyhtiön tehtävä on selvittää ongelmat ja toteuttaa tarvittavat korjaukset. Selvityspyyntö on syytä tehdä uudestaan kirjallisena, jos yhtiön edustajat eivät toimi mitenkään ongelman selvittämiseksi. Jos sekään ei auta, voi osakas pyytää terveysvalvontaviranomaisilta asunnon tarkastusta.

Vuokralainen ottaa yhteyttä vuokranantajaan, joka hoitaa asian eteenpäin. Selvityspyyntö on syytä tehdä uudestaan kirjallisena, jos omistaja ei toimi mitenkään ongelman selvittämiseksi. Jos sekään ei auta, voi myös vuokralainen pyytää terveysvalvontaviranomaisilta asunnon tarkastusta.

Omakotitalon omistajan kannattaa ottaa suoraan yhteys rakennusten kuntotarkastuksia tekeviin ulkopuolisiin asiantuntijoihin.

Ulkopuoliset asiantuntijat

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain nojalla asetuksen (545/2015) asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Asetuksessa on säädetty myös ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimuksista.

Terveystarkastajat eivät tee tarkempia sisäilman laadun mittauksia, vaan tarvittaessa asianosaisia ohjataan tilaamaan mittaukset yksityisiltä alan yrityksiltä. Hyväksytyt ulkopuoliset asiantuntijat:

VTT Expert Services Oy (henkilösertifioidut asiantuntijat)

FISE Pätevyysrekisteri

HUOMIOITAVAA!

Asunnon vaihtoon, myyntiin, kuntoarvioon tai kaupanpurkuun liittyviä tarkastuksia ei tehdä. Yksityiset yritykset tekevät kuntoarvioita sekä sisäilmaselvityksiä. Asuntokauppaan liittyvästä kosteus- tai homevaurioiden korvausvelvollisuudesta saat lisätietoa kuluttajaneuvojalta.

Terveysvalvonnassa on otettu käyttöön sähköinen asunnontarkastuksen pyyntölomake. Jos mahdollisuutta sähköisen lomakkeet täyttämiseen ei ole, ottakaa yhteyttä terveysvalvonnan neuvontaan

Asunnontarkastuspyyntö

Yhteystiedot

Terveysvalvonnan neuvontapuhelin, ma-pe klo 9-12, 044 701 3353, terveysvalvonta@pori.fi