Lomakkeet

HUOM! Lomakkeiden käsittelyssä on ruuhkaa. Käsittelemme ilmoituksia saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika on n. 2-4 viikkoa lomakkeen saapumisesta.

Sekajäteastian pidennetty tyhjennysväli

Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää ilmoituksen perusteella 8 viikkoon ja tietyin edellytyksin 12 viikkoon, mikäli biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan ja hyötyjätteet lajitellaan asianmukaisesti. Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä tehdään kirjallinen ilmoitus Porin seudun jätehuoltojaostolle, jonka jälkeen asiasta sovitaan jätteenkuljettajan kanssa.

Biojätteen kompostoimisesta tehdään lisäksi erillinen kompostointi-ilmoitus.

Yhteisastiailmoitus

Jätteiden keräämiseen voi käyttää yhteistä jäteastiaa naapurin kanssa. Yhteisastian käyttöönotosta tai yhteisastiajärjestelyn purkamisesta ilmoitetaan samalla lomakkeella.

Yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys yhteisastiasta saa olla korkeintaan 3 km. Yhteistä biojäteastiaa tai kompostoria käyttävien kiinteistöjen etäisyydet yhteisestä jäteastiasta saavat olla korkeintaan 200 m tietä pitkin mitattuna.

Kompostointi-ilmoitus

Kompostointi-ilmoituslomakkeella asukkaat voivat ilmoittaa tiedot biojätteen pienmuotoisesta kompostoinnista kiinteistöllä kompostointirekisteriin, kun kompostori on hankittu ja kompostointi aloitettu. Biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Ilmoitus on uusittava 5 vuoden välein.

Biojätteen saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostorin tulee olla ympärivuotisessa käytössä lämpöeristetty. Vanhoja kylmälaitteita ei saa enää käyttää kompostorina.

Jäteastian tyhjennysten keskeytysilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle, jos seka- ja/tai biojäteastian määräaikainen keskeytys kestää yli 3 kk tai toistuu kalenterivuoden aikana useammin kuin kerran. Jätteenkuljetus voidaan keskeyttää ainoastaan silloin, kun kiinteistöä ei käytetä lainkaan asumiseen tai oleskeluun. Keskeytyksen kestäessä yli 12 kk, edellyttää se jätehuoltomääräyksistä poikkeamista.