Lomakkeet

Sekajäteastian pidennetty tyhjennysväli

Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää, mikäli biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan ja hyötyjätteet lajitellaan asianmukaisesti. Pidennetty tyhjennysväli on 8 tai 12 viikkoa.

Biojätteen kompostoimisesta tehdään lisäksi erillinen kompostointi-ilmoitus.

Yhteisastiailmoitus

Jätteiden keräämiseen voi käyttää yhteistä jäteastiaa naapurin kanssa. Yhteisastian käyttöönotosta tai yhteisastiajärjestelyn purkamisesta ilmoitetaan samalla lomakkeella.

Yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys yhteisastiasta saa olla korkeintaan 3 km. Yhteistä biojäteastiaa tai kompostoria käyttävien kiinteistöjen etäisyydet yhteisestä jäteastiasta saavat olla korkeintaan 200 m tietä pitkin mitattuna.

Kompostointi-ilmoitus

Kompostointi-ilmoituslomakkeella asukkaat voivat ilmoittaa tiedot biojätteen pienmuotoisesta kompostoinnista kiinteistöllä kompostointirekisteriin.

Biojätteen saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostorin tulee olla ympärivuotisessa käytössä lämpöeristetty. Vanhoja kylmälaitteita ei saa enää käyttää kompostorina.

Sekajäteastian tyhjennysten keskeytysilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle yli 12 kuukautta kestävästä jätteenkuljetuksen keskeytyksestä. Jätteenkuljetus voidaan keskeyttää ainoastaan silloin, kun kiinteistöä ei käytetä lainkaan asumiseen tai oleskeluun.