Jätetaksa

Maksut

Jätetaksa

Taksa sisältää ekomaksuun ja sekajätteen aluekeräyspisteisiin liittyvän taksan sekä Hangassuon jätekeskukseen ja lajitteluasemiin liittyvän taksan. Taksa on voimassa jätehuoltoviranomaisen toimialueella Harjavallassa, Kokemäellä, Merikarvialla, Nakkilassa, Pomarkussa, Porissa, Siikaisissa ja Ulvilassa.

Linkki jätetaksaan sivun oikeassa laidassa, mobiililaitteella sivun alareunassa.

Ekomaksu

Ekomaksu peritään kerran vuodessa jokaisesta vakituisessa käytössä olevasta asunnosta ja kesämökistä. Kesämökeistä maksetaan ekomaksu käytöstä riippumatta. Jos vakituisella asukkaalla on saman kunnan alueella kesämökki, ekomaksu maksetaan molemmista.

Ekomaksu ei kata sekajätettä

Ekomaksusta huolimatta asukkaiden jätehuolto jatkuu entisellään. Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma sekajäteastia, josta asukas sopii jätteenkuljetusyrityksen kanssa ja jonka tyhjentämisen jätteenkuljetusyritys hoitaa ja laskuttaa. Sekajäteastiaan laitetaan vain kierrätykseen kelpaamaton jäte. Ekomaksulla ei kateta kiinteistöjen omista sekajäteastioista syntyviä kuluja.

Jätteiden lajitteluvelvollisuus koskee myös pientaloasukkaita. Omakotitalojen asukkaat vievät keräyspaperin, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä pienmetallin Rinki-ekopisteisiin tai hyötyjätepisteeseen. Myös mökkiläiset saavat käyttää hyötyjätepisteitä. Poistotekstiilit toimitetaan kunnallisen jätelaitoksen järjestämään vastaanottopaikkaan. Monen asunnon kerrostaloissa ja rivitaloissa hyötyjätteiden keräys on järjestetty taloyhtiön omaan jätteiden keräyspisteeseen eli jätesuojaan. Siksi isot taloyhtiöt maksavat pienempää asuntokohtaista ekomaksua kuin omakotitaloissa asuvat.

Jätehuoltojaostolta voi anoa lupaa poiketa jätehuoltomääräyksistä, esimerkiksi kun naapurit käyttävät yhteistä sekajäteastiaa, tai kun ruokajäte kompostoidaan ja sekajäteastian tyhjennyskertoja halutaan vähentää.

Kuka maksaa ekomaksun?

Ekomaksulaskun maksaa se henkilö, jonka omistuksessa kiinteistö oli tammikuun 1. päivänä, vaikka kiinteistö olisi sittemmin myyty. Laskutuksen perusteena olevat asumis- ja omistajatiedot ovat Digi- ja väestötietovirastolta. Ekomaksun maksaminen kuuluu kiinteistön omistajalle, ei vuokralaiselle. Taloyhtiöiden ekomaksut lähetetään isännöitsijälle, joka huolehtii laskun maksamisesta yhtiövastikkeista. Ekomaksulaskuissa olevien virheiden korjaamiseksi on otettava yhteyttä Keräämöön.

Ekomaksusta on jätelain 82 §:n perusteella oikeus tehdä kirjallinen muistutus. Se tulee tehdä 14 päivän kuluessa laskun saamisesta ja muistutus osoitetaan Porin seudun jätehuoltojaostolle, sähköpostitse jatehuoltojaosto@pori.fi (os. PL 121, 28101 Pori). Lisätietoja p. 044 701 3332.

Jos sinulla on kysyttävää ekomaksulaskutuksesta ota yhteyttä sähköpostitse: laskutus@keraamo.fi tai puhelimitse: 044 701 2535.