Luonnos liikenneverkosta 8.12.2022

Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelma on osa keskustan kehittämisen kärkihanketta. Työssä määritetään kaikkien liikennemuotojen tavoiteverkot ja se tulee toimimaan pitkän aikajänteen ohjenuorana katujen tarkemmassa suunnittelussa.

Työ aloitettiin vuonna 2020 tavoitteiden määrittelyllä, jotka kaupunginhallitus hyväksyi. Nyt valmistuneessa luonnoksessa on esitetty ehdotus moottoriajoneuvo- ja pyöräliikenteen sekä jalankulun tärkeimmistä väylistä, kiinnittäen huomiota liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen, keskustan saavutettavuuteen sekä katujen viihtyisyyteen.

Liikenneverkkoluonnoksen keskeisiä muutoksia nykytilanteeseen verrattuna on pohjois-etelä -suuntaisen pyöräilyn pääreitin osoittaminen Isolinnankadulle sekä Vähälinnankadun ja Itsenäisyydenkadun osittainen kaksisuuntaistaminen. Lisäksi koko keskusta-alue on jaettu hitaan liikkumisen lohkoihin, joka mahdollistaa liikenteen rauhoittamisen kaduilla, joiden merkitys läpiajoväylinä on pieni.

Keskustan liikenneverkkosuunnitelmasta oli mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti joulukuussa 2022. Kysymyksiin vastasi keskustan liikenneverkkosuunnitelman asiantuntijoista koostuva projektiryhmä. Kysymykset vastauksineen ovat nähtävissä täällä.

Luonnoksen esittelymateriaaleihin voi tutustua tämän sivun oikean laidan linkkilaatikoista. Liikenneverkkosuunnitelmaan voi tutustua myös esittelyvideoiden avulla. Videot aukeavat allaolevista linkeistä uuteen ikkunaan. 
1. Sisältö ja lähtökohdat
2. Liikenneverkkoluonnos
3. Vaikutuksen ja etenemispolku 

liikenneverkkosuunnittelun kartta
havainnekuva liikenneverkkosuunnitelmasta