Kaupunkikeskusta

Kaupunkikeskusta on koko kaupungin sydän. Se on kaikkea sitä, mitä kaupunki on. Viimeisten kymmenen vuoden ajan kaupunkikeskusta on käynyt läpi isoja muutoksia. Kaupan rakenteen murros, verkkokaupan ja vertaismyynnin lisääntyminen, Puuvillan kauppakeskuksen vetovoima joen toisella puolella sekä yllättävä koronapandemia ovat haastaneet perinteisen liikekeskustan elinvoimaisuutta. Kaupungin eri toimijat ja Porin kaupunkikeskusta ry (Porikorttelit) tekevät kaupunkikeskustan eteen töitä ja pyrkivät vahvistamaan sen elinvoimaa. Kaupunkikeskustan toimijoiden kanssa yhdessä laadittu visio on kehityksen edellytys antaen suunnan sekä pitkän tähtäimen kehitykselle että nopeille toimenpiteille ja kokeiluille.

Kaupunkikeskustan kehittämiskohteena on sydämenmuotoinen ydinalue, jonka muodostavat: ydinkeskusta, jokirannat ja matkakeskuksen alue.

Tavoitteet: Edistämme kaupunkikeskustan kehittämisohjelman tavoitteita ja toteutamme valitut toimenpiteet. Kehittämisen fokus kohdentuu koko kaupunkikeskustan alueelle ydinkeskustan ja Jokikeskuksen alueita priorisoiden. Kehittämistyön keskiössä ovat kävelykadun, kauppatorin ja jokirannan vetovoiman vahvistaminen julkisia kaupunkitiloja uudistamalla. Jatkamme vuonna 2022 käyttöön otetun kaupunkifoorumin kehittämistä ja monipuolista vuoropuhelua ydinkeskustan ja jokirannan toimijoiden kanssa.

Koko kaupunkikeskustan alueella saavutettavuuden parantamiseksi jatkamme keskustan liikenneverkon uudistamistyötä ja pysäköintiopastuksen (myös reaaliaikainen opastus) toteutuksia. Kauppatorin uudistaminen jatkuu määrärahojen puitteissa yleissuunnitelman pohjalta laadittavien toteutussuunnitelmien ja osatoteutusten kautta.

Keskustan asukasmäärän kasvuun pyrimme vaikuttamaan täydennys- ja lisärakentamisen keinoin. Maapolitiikan uudistaminen tarjoaa mahdollisuuksia tavoitteiden toteuttamiseen.

Kaupunki toteuttaa Porin Jokikeskushankkeen 2. vaihetta Rantamakasiinin itäpäädystä Taavisillan edustalle, ja valmistautuu 3. vaiheen suunnittelun. Siinä keskeinen kysymys liittyy jokisiltojen vaihtoehtojen suunnitelma- ja toteuttamisvalmiuteen. Infratoteutusten rinnalla jatkamme rannan elinvoimaa lisäävien toimintojen ja palvelujen kehittämistä ja edistämistä. Suunnittelu ja kehittämistoimet kohdentuvat muun muassa jokirannan tapahtuma-, veneily- , virkistys- ja palvelutoimintojen vahvistamiseen.

Jatkuva ohjelmatyö

Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman valmistelutyö käynnistettiin vuonna 2019 ja 1.11.2021 kokouksessaan (§753) Porin kaupunginhallitus hyväksyi luonnoksen Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelmaksi. Samassa kokouksessa kaupunkikeskusta nimettiin kaupunkikehityksen kärkikohteeksi. 

Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman luonnos
Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman liiteaineisto 1
Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman liiteaineisto 2

Työtä keskustan kehittämisohjelman ja vision laatimiseksi jatketaan ja samanaikaisesti laaditaan tarvittavia selvityksiä sekä toteutetaan tavoitteita tutkivia ja edistäviä toimenpiteitä. Kehittämisohjelman tavoitteena on valmistua vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen työtä jatketaan valtuustokausittain tarkentuvana jatkuvana ohjelmatyönä.