Valimo-salin peruskorjaus

Valimo-sali iltavalaistuksessa

Sivistystoimialan käytössä ollut Valimo -rakennus ei nykyisessä kunnossaan enää sovellu esittävän taiteen esitys- ja koulutustoimintaan. Tällä hetkellä toiminnat ovat hajautettuna eri toimipisteisiin eikä kaikelle toiminnalle ole olemassa lainkaan tarkoituksenmukaisia tiloja. Tilatarpeen lisäksi kulttuurin ja esittävän taiteen toimintojen sijoittumista Valimon tiloihin puoltaa tavoitteet kaupunkikeskustan elävöittämisestä. Esittävän taiteen esitys- ja koulutustilan tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa lokakuussa 2022. Hankesuunnitelma tehdään vuoden 2023 aikana.

Tarkemmat tiedot esittävän taiteen esitys- ja koulutustoiminnan kehittämishankkeesta

Sivistystoimialan eri toimijoilla on yhteisiä tilatarpeita saavutettavalle esittävän taiteen esitys- ja koulutustoimintaan soveltuvalle monitoimitilalle. Aiemmin tässä käytössä on pitkään palvellut osoitteessa Rautatienpuistokatu 7 sijaitseva Valimo-rakennus. Rakennuksen käyttökunto on alhainen, eikä rakennus täytä tällä hetkellä Porin kaupungin terveysvalvonnan opetustiloille asettamia määräyksiä (terveydensuojelulaki). Valimorakennuksen omistaja Kiinteistö Oy Domus Arctopolis on ilmoittanut, ettei Valimorakennus ole tällä hetkellä soveltuva esitys-ja koulutustoimintaan. Tila ei ole nykyisessä kunnossaan sivistystoimialan toimijoiden käytettävissä. Kevään 2022 aikana laaditussa tarveselvityksessä eritellyt toiminnot ovat tällä hetkellä hajautettuna eri toimipisteisiin, eikä kaikelle toiminnalle ole olemassa lainkaan tarkoituksenmukaisia tiloja. Toimintojen ylläpitämiseksi joudutaan osittain hyödyntämään yksityisen sektorin omistamia tiloja, josta aiheutuu vuokrakustannuksia.

Tarveselvityksessä on huomioitu ja tuotu esille tulevan tilojen käyttäjät ja niiden tilatarpeet, jotka kootusti ovat seuraavanlaiset:

– Esitys- ja koulutustila, jonka henkilömitoitus on 100-250 henkilöä
– Harjoitus- ja yhteissoittotiloja 2-3 kpl
– Työskentelytiloja 1 kpl
– Varastotiloja

Tilatarpeiden suunnittelussa ei olla toistaiseksi huomioitu 3. ja 4. sektorin toimijoita.  Alustavien kartoitusten mukaan heidän tarpeensa ovat varsin merkittäviä (esim. PTS – Suuri Puhallinorkesteri, 3 tuntia viikossa tai Pori Big Band, 3 tuntia viikossa). Em. toimijoiden tarkemmat tilojen käyttötoiveet tullaan kartoittamaan projektin hankesuunnitelmavaiheessa.

Esittävän taiteen esitys- ja koulutustilan tarveselvitystä on käsitelty kaupungin toimielimissä seuraavasti:

sivistyslautakunta 7.6.2022 §187
tekninen lautakunta 18.10.2022 §188
kaupunginhallitus 31.10.2022 §644

Toimielimissä hyväksytyn tarveselvityksen perusteella sivistystoimialan esittävän taiteen esitys- ja koulutustoimintaan soveltuvan rakennuksen hankesuunnitelma tehdään vuoden 2023 aikana. Hankesuunnitelmavaiheen keskeisiä kokonaisuuksia ovat kuntotutkimuksen laatiminen Valimorakennuksesta, tarkan tilaohjelman aikaansaaminen, peruskorjauksen suunnittelu ja taloussuunnitelma projektiin liittyen.