Keskusaukion uudistaminen

Keskusaukio kesällä

Keskusaukion uudistaminen

Keskusaukio on keskustan kaupunkirakennetta vehreydellään elävöittävä puistoalue ja tärkeä liikenteellinen solmukohta. Keskusaukion rooli joukkoliikenteen solmukohtana on edelleen merkittävä, vaikka linja-autoaseman toiminnot siirrettiin Matkakeskukseen vuonna 2017. Matkakeskuksen valmistumisen jälkeen vuonna 1955 valmistuneen, funkkistyylisen linja-autoaseman toiminta hakee muotoaan ja korttelin sekä sen lähialueiden uudistamista on ideoitu Pasaasin yleissuunnitelmassa. Vanhan linja-autoaseman tiloissa on vuokralaisia ja aulatilassa toimii Kulttuurikeskus Asema 44.  

Keskusaukion ja Herralahden väliselle ns. Pasaasin alueelle on v. 2020 laadittu yleissuunnitelma, jonka tavoitteina ovat muun muassa alueen täydennysrakentaminen ja yhtenäisen jalankulku- ja pyöräilypainotteisen viherakselin toteuttaminen Herralahdesta kaupunkikeskustaan. Pasaasin alue on kaupunkikeskustan itäinen laajentumissuunta, jossa on monipuolisia mahdollisuuksia asuinrakentamiselle. Vuonna 2020 valmistunut yleissuunnitelma edellyttää toteutuakseen kokonaisvaltaisempaa kaupunkitilan suunnittelua ja asemakaavamuutoksia. Pasaasin alueen uudistumiseen ja yleissuunnitelmaan voit tutustua tarkemmin verkkosivulla

Puisto- ja pysäköintialueiden parantaminen

Keskusaukiota on viime vuosina uudistettu. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin uudistukset puistoalueen käytön ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Uudistukset toteutettiin puiston vanhaa perusilmettä kunnioittaen ja säilyttäen, kuitenkin niin että alueen kuljettavuutta ja oleskelumukavuutta parannettiin. Keskusaukion parannustyöt valmistuivat vuoden 2022 lopulla. Lisätietoja Keskusaukion vihersuunnitelmasta.

Seuraavassa vaiheessa Keskusaukion yleisilmettä ja viihtyvyyttä parannetaan pysäköintialueen uudistuksilla. Pintarakenteen uusimisen ohella pysäköintialueella toteutetaan luontopohjaisia vesienhallintarakenteita hulevesien käsittelyyn. Lisäksi alueella uusitaan huonokuntoisia puita, lisätään istutuksia sekä kehitetään ratkaisuja kuivatushaasteisiin ja parannetaan hulevesien hallintaa. Pysäköintialuetta koskevat uudistustyöt ovat osa kansainvälistä Interreg Central Balticin Mustbe -hanketta (2023-2026), jossa Porin kaupunki on mukana. Pysäköintialueen uudistukset toteutetaan vuoden 2024 aikana.