Karjarantakeskus

Karjarantakeskuksella tarkoitetaan Kokemäenjoen varressa olevaa aluetta asuntomessualueelta keskustaan päin. Alueella olevat teollisuushallit ovat konepajakäytössä. Pidemmällä tähtäimellä alueelle on mahdollista suunnitella uutta käyttöä, mutta niin, että seudun elinkeinoelämän kannalta olennaista konepajatoimintaa ei vaaranneta. Alueella on kolme kaupungin omistamaa rakennuskelpoista rakentamatonta kerrostalotonttia.

Tavoitteet: Voimassa olevien asemakaavojen mahdollistaman kerrostalorakentamisen (alueella on kolme kaupungin omistamaa rakennuskelpoista rakentamatonta kerrostalotonttia) edistäminen. Alueella on toteutunut muutosta teollisista toiminnoista asumiseen ja lähipalveluihin. Makasiinirannasta asuntomessualueelle ulottuvan, alueen läpi kulkevan, jokirantareitin suunnittelun käynnistäminen turvaamalla kuitenkin teollisuuden toimintaedellytykset.