Muutosalueet

Kaupunkikehityksen kärkikohteiden muutosalueiksi nimetyt kohteet ovat kaupunkikeskustan lähikehällä

sijaitsevia toiminnallisessa muutoksessa olevia kasvun laajentumisalueita, joissa on potentiaalia kaupunkirakenteen tiivistymisen, palveluiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Alueet sijaitsevat kaupunkirakenteellisesti keskeisillä paikoilla ja vahvistavat kaupunkikeskustan elävyyttä sekä toteuttavat kestävän kaupunkikehittämisen periaatteita. Muutosalueiden kehittämisen tavoitteena on alueiden kokonaisavaltaisen kehityksen varmistaminen sekä potentiaalin monipuolisempi ja laajempi hyödyntäminen.