Isosanta-Aittaluoto

Keskustan tuntumassa joen molemmin puolin on kaupungille tärkeää teollista toimintaa. Joen pohjoispuolella Konepajanrantaa koskeva asemakaavan muutos on aloitettu. Tarkoituksena on luoda olosuhteet alueen monipuolisemmalle käytölle siten, että nykyinen teollinen toiminta voi jatkua alueella. Osana asemakaavan valmistelua osoitetaan varaus yleiskaavassa olevalle siltayhteydelle ja selvitetään uusia liikenteellisiä ratkaisuja.

Tavoitteet: Isosannan alueella SR-Kiinteistöjen kanssa laaditun kaavoitussopimuksen mukaisen asemakaavamuutoksen eteenpäin vieminen.