Luotsinmäki-Perko

Porin keskustan pohjoispuolelle valtatien 8 varrelle on valmisteltu asemakaava, jossa on osoitettu tontteja paljon tilaa vaativalle liiketoiminnalle ja teollisuudelle. Maankäyttöneuvottelut ovat edenneet. Tavoitteena on, että loputkin neuvottelut maankäyttösopimuksista saatetaan mahdollisimman pian loppuun, minkä jälkeen asemakaava saatetaan päätöksentekoon.

Tavoitteet: Maankäyttöneuvotteluiden loppuun saattaminen ja kaavan lainmukaiseksi saattaminen.