Osoitenumerointi

Porin kaupunki ylläpitää osoitejärjestelmää, josta käy ilmi kunnan alueella olevat osoitteet. Jokaisella rakennetulla rakennuspaikalla tulee olla osoite, joka opastaa pelastusviranomaisia sekä muuta liikennöintiä.

Osoite asemakaava-alueella

Kadunnimet päätetään asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaava-alueilla käytetään tonttijakoon liittyvää juoksevan osoitenumeron järjestelmää, jossa jokaiselle tontille annetaan juokseva osoitenumero. Osoitenumerot annetaan kaavan mukaisille rakennuspaikoille, viheralueille ja muille osoitetta vaativille kohteille. Parittomat numerot ovat tien oikealla puolella ja parilliset vasemmalla puolella.

Osoite haja-asutusalueella

Rakennus saa osoitteen rakennuslupavaiheessa. Haja-asutusalueella käytetään etäisyyteen perustuvaa numerojärjestelmää. Osoitenumero määräytyy siten, että etäisyyden metrimäärästä jätetään viimeinen numero pois (ns. 10-jakojärjestelmä). Parittomat numerot ovat tien oikealla puolella ja parilliset vasemmalla puolella.

Haja-asutuksen teille voidaan antaa nimi, mikäli se johtaa useammalle kuin kahdelle rakennuspaikalle.

Osoitemerkintä

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle. Jos pääasiallinen liikennöintitapa kiinteistölle on venekuljetus, sijoitetaan osoitenumerokilpi kiinteistön rantautumispaikkaan. Porin kaupunki asentaa tiennimikyltit kaduille ja teille sekä vastaa kylttien hoidosta.

Puutteelliset tai virheelliset osoitteet

Jos havaitset osoitteen olevan puutteellinen tai virheellinen, voit ottaa yhteyttä osoitepalveluun.

Mikäli ongelma koskee navigointi- ym. liikkumista opastavien järjestelmien sisältöä, pyydämme kääntymään palvelun tarjoajan puoleen. Navigointipalveluja tarjoavat tahot vastaavat itse omien kartta-aineistojensa päivittämisestä. Porin kaupungilla ei ole mahdollisuutta valvoa navigaattoriaineistojen tai internetin navigointipalvelujen aineistojen laatua tai ajantasaisuutta.