Elintarvikevalvonta

Terveysvalvonnan toimialueeseen kuuluvat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Pori ja Ulvila

Elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvat elintarvikemyymälät, ravintolat, koulujen, päiväkotien ja muiden laitosten keittiöt, aina jäätelökioskista isoon eläinperäisiä elintarvikkeita, kuten lihaa, kalaa ja maitoa, käsitteleviin laitoksiin.

Voit ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun

 • perustat elintarvikehuoneiston
 • perustat laitoksen
 • elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu
 • lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan
 • elintarvikehuoneiston tai laitoksen toimija vaihtuu
 • suunnittelet ensisaapumistoimintaa
 • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen

Sähköinen ilppa-ilmoitusjärjestelmä

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa on otettu valtakunnalliseen käyttöön.

Ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain mukaisen toiminnan

 • aloittamisesta
 • olennaisesta muuttamisesta
 • lopettamisesta

Elintarvikelain alaisia toimintoja ovat esimerkiksi ravintolat, kahvilat, myymälät, kioskit ja leipomot

Ilpassa ei voi tällä hetkellä ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. Näiden osalta pitää ottaa yhteyttä Porin terveysvalvontaan.

Ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

Lue lisää ilppa-ilmoituspalvelun käyttämisestä Ruokaviraston internetsivuilta.

Voit myös ilmoittaa ilmoitusjärjestelmä ilpassa haitasta tai sairastumisesta, jonka epäilet aiheutuneen elintarvikkeesta, talousvedestä tai uimavedestä.

Kansallista elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu

Kansallista elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu, mikä tarkoittaa myös muutoksia maksuihin. Yhtenä uudistuksena on kunnan suorittamasta elintarvikevalvonnasta vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu. Elintarvikevalvonnan valtakunnallista perusmaksua aletaan periä vuoden 2022 alusta.

Suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluvilta valvontakohteilta peritään siis jatkossa 150 euron suuruinen vuosittainen perusmaksu. Vuosimaksun ulkopuolelle jäävät tietyin rajauksin kyläkaupat, yleishyödylliset yhteisöt, rekisteröity alkutuotanto sekä pienimuotoinen toiminta. Tämän lisäksi toteutuneista valvontakäynneistä peritään valvontayksikön maksutaksan mukainen maksu kuten aiemminkin.

Uudistuneiden säädösten tarkoituksena on selkeyttää elintarvikelainsäädäntöä, sujuvoittaa valvontaa sekä vahvistaa valvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta.

Sähköisen ilmoituspalvelu ilpan kautta voi tehdä elintarvikelain mukaiset ilmoitukset ja päivittää yrityksen elintarvikehuoneistojen tiedot.

 • Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta, huoneistoa, niiden osaa tai muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai käsitellään.

  Elintarvikehuoneiston on oltava lainsäädännön vaatimusten mukainen, jotta se voi aloittaa toimintansa. Toimijan velvollisuus on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikissa olosuhteissa.

  Elintarvikehuoneistot on jaettu rekisteröitäviin ja hyväksyttäviin huoneistoihin toiminnan perusteella.

  Rekisteröitävän elintarvikehuoneiston toiminnasta tulee ilmoittaa ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan voi aloittaa ilman erillistä hyväksyntää.

  Hyväksyttävän elintarvikehuoneiston toiminnasta tulee täyttää hakemus ennen toiminnan aloittamista ja toimintaa ei voi aloittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty.

  Hyväksytty elintarvikehuoneisto vaaditaan, jos käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiin toimittamista.

  Kun perustat elintarvikeyrityksen, ota jo perustamisvaiheessa yhteyttä Porin terveysvalvontaan. Ilmoitus uudesta elintarviketoiminnasta tulee tehdä valvontaviranomaiselle viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään Porin Ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukainen maksu.

  Tee sähköinen ilmoitus elintarviketoiminnasta ilppa-ilmoituspalvelussa.

  ilpassa ei voi tällä hetkellä ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. Näiden osalta pitää ottaa yhteyttä Porin terveysvalvontaan.

  Toimijan vaihtumisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta tulee myös ilmoittaa elintarvikevalvontaan.

  Elintarvikehuoneiston perustamisessa voi käyttää apuna Porin terveysvalvonnan laatimaa ohjetta elintarvikehuoneiston vaatimuksista.

  Kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevalta valvontakohteelta vuoden 2022 alusta lähtien.

  Pienimuotoinen elintarviketoiminta

  Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta. Toiminta voi olla satunnaista tai määrältään vähäistä elintarvikkeiden käsittelyä.

  Ruokaviraston ohjeen ”Rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei?” taulukkoon (liite 3) on koottu esimerkkejä sellaisista toiminnoista, joiden kohdalla on ollut epäselvää, tarvitseeko ne rekisteröidä vai vaatiiko toiminta hyväksynnän.

 • Elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Omavalvontajärjestelmän tulee olla valmiina, ennen kuin toiminta yrityksessä alkaa.

  Toimijan on huolehdittava, että kaikki yrityksessä tietävät ja hoitavat osuutensa omavalvonnasta päivittäin. Lisäksi on varmistuttava siitä, että omavalvonnan kirjaukset tehdään oikein ja ajallaan. Toimija arvioi järjestelmän toimivuutta määräajoin ja aina kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia. Valvontakäyntien yhteydessä terveystarkastaja tarkastaa omavalvontajärjestelmää ja sen toimivuutta.

  Omavalvontajärjestelmän laatimisessa voi käyttää apuna Porin terveysvalvonnan laatimaa omavalvonnan muistilistaa.

 • Oiva on elintarvikevalvonnan valvontatietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Ruokavirasto. Oivassa elintarvikevalvontaviranomaiset arvioivat yritysten elintarviketurvallisuutta. Elintarvikealan yritysten tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin sitä mukaa, kun elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia.

  Oiva-raportin näet yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä esimerkiksi oven vieressä, myyntitiskillä tai yrityksen internetsivulla. Voit myös itse selvittää esimerkiksi ravintolan tilanteen Oivahymy-sivuston hakua käyttämällä. Oivahymy-sivustolta löytyvät myös Oiva-arviointiohjeet. Ohjeet toimivat valvojien apuna Oiva-arvosanoja määriteltäessä.

 • Ota yhteys terveystarkastajaan, jos epäilet, että sinä tai asiakkaasi on saanut ruokamyrkytyksen.

  Voit ilmoittaa haitasta tai sairastumisesta, jonka epäilet aiheutuneen elintarvikkeesta, talousvedestä tai uimavedestä ilppa-ilmoituspalvelun kautta tai lähettämällä tiedot sähköpostilla osoitteeseen terveysvalvonta@pori.fi.

  Voit olla yhteydessä elintarvikevalvontaan myös, jos havaitset myyntipaikassa/tarjoilupaikassa elintarvikkeen turvallisuutta vaarantavia tekijöitä tai olet ostanut elintarvikkeen, joka ei täytä ominaisuuksiltaan tai pakkausmerkinnöiltään elintarvikemääräyksiä.

 • Alkutuotantopaikasta on ilmoitettava kunnan elintarvikevalvontaan. Elintarvikkeiden alkutuotannolla tarkoitetaan elintarviketuotannon ensimmäistä vaihetta.

  Alkutuotantoa ovat esimerkiksi:

  • maidontuotanto
  • lihakarjan kasvatus
  • munantuotanto
  • kalastus ja kalanviljely
  • kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely
  • hunajantuotanto
  • luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily
  • metsästys

  Alkutuotannon toimintoja ovat

  • alkutuotannon tuotteiden tuotanto ja kasvatus
  • viljely sekä sadonkorjuu
  • lypsäminen
  • eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta
  • elävien eläinten kuljetus
  • alkutuotannon tuotteiden (pois lukien maidon) kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan, esimerkiksi elintarvikkeiden jalostukseen tai vähittäiskauppaan
  • elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.

  Alkutuotantoa sen sijaan ei ole:

  • alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus,
  • maidon kuljetus pois alkutuotantopaikalta
  • eläinten teurastaminen.

  Alkutuotantoon kuuluvaa toimintaa eivät ole esimerkiksi juuston tai hillojen valmistus, yrttien kuivaaminen, kasvisten kuoriminen, kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi, vaan ne ovat elintarvikehuoneistoon kuuluvaa toimintaa.

  Voit tehdä ilmoituksen alkutuotannosta, sen oleellisista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta täyttämällä ilmoituslomakkeen ja lähettämällä sen sähköpostilla osoitteeseen terveysvalvonta@pori.fi

 • Kontaktimateriaalitoimijoiden (valmistajat, maahantuojat, jakelijat/markkinoijat) on tehtävä ilmoitus toiminnastaan kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle.

  Elintarvikekontaktimateriaalit, ovat kaikki materiaalit ja tarvikkeet, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin. Kontaktimateriaaleja ovat esimerkiksi muovipussit, astiat, ruoan valmistukseen käytettävät laitteet, ja pakkausmateriaalit.

  Tee sähköinen ilmoitus kontaktimateriaalitoiminnasta ilppa-ilmoituspalvelussa.

  Ilmoituksen käsittelystä peritään Porin Ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukainen maksu.

  Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat:

  • kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat
  • varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat
  • kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat (ei vähittäiskauppa)
  • kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat.
 • Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista tilaa, josta tarjoillaan, myydään tai luovutetaan elintarvikkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi liikkuvat kioskit, myyntiautot, telttakatokset ja kojut.

  Liikkuva elintarvikehuoneisto tulee rekisteröidä ennen toiminnan aloittamista kotikunnan valvontaviranomaiselle viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

  Tee sähköinen ilmoitus elintarviketoiminnasta ilppa-ilmoituspalvelussa.

  Ilmoituksen käsittelystä peritään Porin Ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukainen maksu.

  Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.

  Tiedotus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen terveysvalvonta@pori.fi

  Tiedotuksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • Toimijan nimi, Y-tunnus, kotikunta ja yhteystiedot
  • Tapahtuman aika ja paikka
  • Myynnissä olevat elintarvikkeet

  Ulkomyynnillä tarkoitetaan ulkotilassa tapahtuvaa elintarvikkeiden tarjoilua, myyntiä tai muuta luovuttamista sekä näihin liittyviä välittömiä muita käsittelyvaiheita. Elintarvikkeita myydään usein ulkotiloissa yleisötapahtumien aikana. Sekä elintarviketoimijalla että tapahtumajärjestäjällä on omat velvollisuutensa elintarvikkeiden myynnin järjestämisessä.

  Ulkomyynnin suunnittelussa voi käyttää apuna Porin terveysvalvonnan laatimaa muistilistaa elintarvikkeiden ulkomyynnistä

  Yleisötapahtuman järjestämisestä löytyy lisätietoa Visit Porin internetsivuilla.

 • Elintarvikkeiden luovutusta hyväntekeväisyyteen koskee sama lainsäädäntö ja määräykset kuin elintarvikkeiden myyntiä, tarjoilua ja muuta käsittelyä.

  Ruoka-apuun luovutettavien elintarvikkeiden tulee soveltua ihmisravinnoksi eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

  Huoneiston, jonne luovutettavat elintarvikkeet säännöllisesti kerätään ja jossa niitä säilytetään tai käsitellään, tulee olla tarkoitukseen sopiva ja rekisteröity elintarvikehuoneistoksi.

  Tee sähköinen ilmoitus ruoka-aputoiminnasta ilppa-ilmoituspalvelussa.

  Ruoka-apua jakavien hyväntekeväisyysjärjestöjen tulee laatia omavalvontasuunnitelma, jossa on huomioitu toiminnan riskit.

  Elintarvikkeita voivat ruoka-apuun luovuttaa kaikki elintarvikealan toimijat, kuten alkutuottajat, jalostajat, varastot, myymälät, suurtaloudet, ravintolat. Ruoka-apua voidaan antaa kuluttajille joko hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta tai suoraan elintarvikealan toimijoilta.

  Luovutettaessa elintarvikkeita hyväntekeväisyystarkoituksiin, tulee huomioida seuraavat asiat:

  • ”Parasta ennen” -merkinnällä varustetun elintarvikkeen voi luovuttaa päiväyksen jälkeen, jos sen laatu on kunnossa.
  • Ruoka-apuun tarkoitettuja elintarvikkeita voidaan pakastaa tai jäädyttää, mutta ei enää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Jäädytetyt elintarvikkeet suositellaan luovutettaviksi kuluttajille jäädytettyinä.
  • Pakastettuina tai jäädytettyinä säilytettävät elintarvikkeet on luovutettava ruoka-apuna 2 kuukauden sisällä viimeisen käyttöpäivän umpeutumisesta.
  • Listeriavaaran vuoksi esimerkiksi jäädytettyä tyhjiö- tai suojakaasupakattua kylmäsavustettua tai graavattua kalaa saa käyttää vain ruoka-apua tarjoileva taho kuumentamalla valmistettaviin ruokiin, jos viimeinen käyttöpäivä on ohitettu.
  • Jos pakastettavassa tai jäädytettävässä tuotteessa ei ole pakkausmerkintöjä, niihin tulee selkeästi merkitä pakastus- tai jäädytyspäivämäärä.
  • Tuoreena ruoka-apuun lahjoitetuista elintarvikkeista ruokaa valmistavat hyväntekeväisyysjärjestöt voivat käyttää viimeisen käyttöpäivän ylittäneitä tuotteita ruoan raaka-aineena vielä seuraavana päivänä, mikäli tuotteet kuumennetaan vähintään 70 asteen lämpötilaan ruokaa valmistettaessa.
  • Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien pakkausmateriaalien tulee olla elintarvikekelpoisia ja tarkoitukseen sopivia.

Yhteystiedot

Terveysvalvonnan neuvontapuhelin, ma-pe kello 10-15, 044 701 3353, terveysvalvonta@pori.fi

Epidemiatapauksissa ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö puh. 044 701 9276 vastaa kello 15 jälkeen, kun neuvontapuhelin on kiinni.