Tupakkatuotteet, nikotiininesteet ja nikotiinivalmisteet

Terveysvalvonnan toimialueeseen kuuluvat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Pori ja Ulvila

Kunnat valvovat tupakkalain alaisten tuotteiden myyntiä, mainontaa, sekä tupakointikieltojen noudattamista. Kunnat valvovat myös lääkelain mukaisten nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyyntiä. Kunnissa tupakka- ja lääkelain mukaista valvontaa hoitavat terveystarkastajat.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiä varten on haettava tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa. Tukkumyynnin aloittamisesta tehdään ilmoitus. Myyjän tulee laatia myyntipaikkakohtainen omavalvontasuunnitelma myynnin ikärajavalvonnan toteuttamiseksi. Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä ja luovuttaa vain yli 18-vuotiaalle.

Lisätietoja tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnistä saa Valviran internetsivuilta.

Linkki tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntihakemukseen / tukkumyynti-ilmoitukseen (Valvira)

Nikotiinivalmisteiden myyntilupa

Myös nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden myyntiin on haettava vähittäismyyntilupaa. Myynti on mahdollista tupakkatuotteita myyvissä myymälöissä, huoltoasemilla, kioskeissa ja ravintoloissa. Valmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.

Terveysvalvonnassa on otettu käyttöön sähköinen hakemuslomake

Hakemus nikotiinivalmisteiden myyntiin

Tunnistekoodien hakeminen

Tupakkatuotteiden vähittäismyyjille on oltava myyntiluvan lisäksi jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämät tunnistekoodit. Jäljitettävyysjärjestelmä mahdollistaa tuotteen liikkeiden seuraamisen koko toimitusketjussa valmistuksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan saakka.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyjien on haettava tunnistekoodeja sekä toimijalle (talouden toimijan tunnistekoodi) että toimipaikalle (toimintayksikön tunnistekoodi). Tunnisteiden antajaksi on nimetty slovakialainen Allexis s.r.o.

Ohjeet tunnistekoodien hakemiseen löytyvät ID Issuer Suomi verkkosivuilta.

Myyntiluvan haltijan on tupakkatuotteiden vähittäismyyntitoiminnan loppuessa ilmoitettava asiasta sekä kunnan myyntiluvan myöntäneelle viranomaiselle, että tunnisteiden antajalle. Lopettamisilmoituksen voi tehdä kunnalle sähköpostitse osoitteeseen terveysvalvonta@pori.fi ja tunnisteiden antajalle ID Issuer -verkkosivujen välityksellä.

Yhteystiedot

Terveysvalvonnan neuvontapuhelin, ma-pe klo 10-15, 044 701 3353, terveysvalvonta@pori.fi