Uimarannat

Porin seudun ympäristöterveydenhuolto valvoo Eurajoen, Harjavallan, Nakkilan, Porin ja Ulvilan alueella uimarantojen veden laatua. Alueella on 27 rantaa, joista neljä on yleisiä uimarantoja ns. EU-uimarantoja.

Yleinen uimaranta on ranta, jolla odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita. Pienillä uimarannoilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti rantoja, joilla ei odoteta käyvän huomattavaa määrää uimareita.

Vedestä mitataan kesäisin uimakauden aikana säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Uimarannoilta tehdään havaintoja myös syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä. Uimaveden ulosteperäinen saastuminen ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle, kuten esimerkiksi pahoinvointia ja vatsa- ja iho-oireita.

Ympäristöterveysjaosto antaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 10 §:n sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 7 §:n mukaisesti yleisölle mahdollisuuden saada tietoa uimarantaluettelosta sekä tehdä sitä koskevia ehdotuksia ja huomautuksia.

Ympäristöterveysjaosto vahvistaa uimavesien näytteenottokalenterin sekä valvottavien uimarantojen luettelon vuosittain. Jaosto vahvisti luettelon ja näytteenottokalenterin kokouksessaan 20.4.2023.

Uimavesiprofiilia kuvaillaan tähtiluokituksilla, joista paras on kolme tähteä.

Yleiset uimarannat / suuret EU-uimarannat

Yleisten uimarantojen eli ns. EU-uimarantojen uimaveden laadun arviointi perustuu sekä yksittäisiin valvontatutkimustuloksiin että pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. Kukin uimavesi luokitellaan erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi neljän uimakauden valvontatutkimustuloksista laskettujen prosenttipisteiden perusteella.

Yyterin hiekkaranta (Yyterin santojentie 1, 28840 Pori)
Uimaveden laatu ERINOMAINEN

Yyterin uimavesiprofiili

Kirjurinluodon uimaranta (Kirjurinluoto,Pori)
Uimaveden laatu ERINOMAINEN

Kirjurinluodon uimavesiprofiili

Lahdenperän uimaranta (Verkkokarintie 606, 27100 Eurajoki)
Uimaveden laatu ERINOMAINEN

Lahdenperän uimavesiprofiili

Kultakoukun uimaranta (Siltatie, 29200 Harjavalta)

Kultakoukun uimavesiprofiili

Porin pienet yleiset uimarannat

Ahlaisten uimaranta (Ämttööntie 50, 29700 Ahlainen)
Uniluoto (Kallontie 12, 28840 Pori)
Lontoon uimaranta, Reposaari (Aallonmurtaja, 28900 Pori)
Rudanmaan uimaranta, Laviantie 1445, 29600 Noormarkku
Kukkulankallion uimaranta, Ruosniemi (Liitostie 84, 28220 Pori)
Ruutujärven uimaranta (Yyterin santojentie 1, 28840 Pori)
Urheilukentän uimaranta, Noormarkku (Finpyyntie 3, 29600 Noormarkku)
Varvinrannan uimaranta, Lyttylä (Kanikarintie 11, 28190 Pori)
Lavijärven uimaranta (Niemenperäntie 12, 38600 Lavia)

Eurajoen pienet yleiset uimarannat

Verkkoranta, kunta (Verkkorannantie, Luvia)
Laitakari (Laitakarintie, Luvia)
Pinkjärvi (Pinkkiläntie 293, Luvia)

Harjavallan pienet yleiset uimarannat

Kreetalan uimaranta (Kreetalankatu)
Pirkkalan uimaranta (Pohjoisrannantie)
Kolvaantörmän uimaranta (Hietapolku, Satalinna)

Ulvilan pienet yleiset uimarannat

Kokemäenjoki, Naparanta (Siltatie, Ulvila)
Pappilanlampi (Järvitie), Ulvila
Kaasmarkku (Kirkkokuja, Ulvila)
Leineperi (Ruukintie, Kullaa)
Kullaa Koski (Koskitie, Kullaa)
Palus (Uimarannantie, Kullaa)
Joutsijärvi, Tammentila (Vasoniementie, Kullaa) Ylläpitäjä: Porin kaupungin tekninen toimiala