Varautuminen

Säästä aiheutuneet muutokset voivat hankaloittaa asumista ja tavanomaista elämää merkittävästi. Muutoksiin ja nopeisiin tilanteisiin tulisikin pystyä varautumaan ajoissa ja mahdollisimman tehokkaasti.

Alla on listattu tärkeimpiä ohjeita, toimintatapoja ja tahoja, jotka edesauttavat haastavissakin tilanteissa ja olosuhteissa toimimista.   

  • Sähkökatot ovat pitkittyessään haaste kotitalouksille. Varsinkin asunnon lämpötilan ylläpitäminen ja ruoan säilyttäminen vaativat ennakointia. Vinkkejä ja ohjeita sähkökatkoihin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivuilta.
  • Kotitalouksista tulisi löytyä kotivara hätätilanteita ja äkillisiä muutoksia varten. Kotivarassa vettä ja ruokaa tulisi löytyä ainakin kolmen vuorokauden ajalle. Lisätietoa ja ohjeistus kotivaraan löytyy Marttojen verkkosivuilta.  
  • Helteet ja riski lämpösairauksille altistumiseen kasvavat kesän lähestyessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuille on koottu keskeisimpiä terveyshaittojen torjuntaohjeita.  
  • Oikeaoppinen suojautuminen rajuilmojen aikana on tärkeää. Ilmatieteen laitos on laatinut kattavan ohjeistuksen erilaisten sääilmiöiden aikana toimimisesta.  
  • Porin kaupunki on valmistanut tulvasuojeluohjeen, jossa kerrotaan Porin kaupungin tulvasuojelusta ja sen merkityksestä sekä annetaan lisätietoa muun muassa tulvavaarasta ja tulvasuojeluun liittyvistä luvista.