Ajankohtaista Porin ja Harjavallan ilmanlaadun seurannassa

Alla olevien linkkien kautta löytyy lisätietoa Porin ja Harjavallan alueen ilmanlaadun seurannan ajankohtaisista asioista, mm. raja-, ohje- ja tavoitearvopitoisuuksien ylityksistä, mittauskatkoista, laitehäiriöistä, mittausjärjestelmän muutoksista sekä tiedotteita muista ilmanlaatuun ja ilmanlaadun seurantaan liittyvistä keskeisistä asioista.

Pitoisuusylitykset

Mittausjärjestelmän häiriötilanteet