Ilmanlaatu Harjavallassa

Harjavallassa sijaitsee kaksi mittausasemaa, Pirkkala ja Kaleva. Molemmalla asemalla mitataan jatkuvatoimisesti rikkidioksidin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuksia. Alla olevien linkkien kautta voi tarkastella mitattuja pitoisuuksia joko kuvaajina tai asemakohtaisina taulukoina.

Ilmanlaatu Harjavallassa kuvaajina (vuorokausi-, tunti- ja minuuttipitoisuudet)

Pirkkala

Minuuttipitoisuustaulukko

Tuntipitoisuustaulukko

Kaleva

Minuuttipitoisuustaulukko

Tuntipitoisuustaulukko