Ilmanlaadun seuranta

Ilmanlaadun mittausasema Paanakedonkadulla

Porin ja Harjavallan alueella ilmanlaadun seuranta perustuu alueen teollisuuden ja kaupunkien välisiin sopimuksiin. Teollisuuden partnerit ovat BASF Oy, Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Neometals Ltd – Novana Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy ja Ulefos Oy/Niemisen Valimo. Käytännössä Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala vastaa ilmanlaadun mittausjärjestelmän ylläpidosta ja mittaustulosten välittämisestä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuille, josta ilmanlaatua voi seurata mittauspaikkakohtaisesti. Lisäksi Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialalla on voimassa oleva ilmanlaatumittauksiin kohdistuva palvelusopimus Rauman kaupungin ympäristöviraston kanssa vuoden 2024 loppuun saakka.

Harjavalta-Pori-Rauma -mittausverkkoon kuuluu yhteensä viisi mittausasemaa ja yksi sääasema. Harjavallassa mittausasemat ovat keskustassa Kalevassa ja joen pohjoispuolella Pirkkalassa. Molemmilla asemilla mitataan rikkidioksidia, hengitettäviä hiukkasia, pienhiukkasia sekä hiukkasten metallipitoisuuksia. Kalevassa sijaitsee lisäksi sääasema.

Porin keskustassa Paanakedonkadun asemalla mitataan typen oksideja, hengitettäviä hiukkasia, pienhiukkasia ja rikkidioksidia. Pastuskerin asema sijaitsee Meri-Porissa ja siellä mitataan rikkidioksidin taustapitoisuuksia. Rauman kaupungin ympäristöviraston ylläpitämällä Hallikadun asemalla mitataan typen oksideja sekä hengitettäviä hiukkasia.

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialalla on vastuu varoittaa ja tiedottaa Harjavallan ja Porin kaupunkien asukkaita ilman epäpuhtauksien aiheuttamasta vaarasta. Näitä tilanteita varten on laadittu erillinen väestön varoittamista koskeva tiedotus- ja toimintaohje.

Porin ja Harjavallan alueilla ilmanlaatu on pääosin hyvää tai tyydyttävää, suurimpina haasteina Porissa ovat katupölykaudet ja Harjavallassa hengitettävien hiukkasten arseenipitoisuudet.