Natura 2000 -alueet

Näkymä Kaarluodon luontotornista Preiviikin Natura-alueelle.

Porin rannikon Natura 2000-alueista suurimmat ja arvokkaimmat ovat Yyterinniemen lounaispuolella sijaitseva Preiviikinlahti (5 552 ha) sekä Yyterinniemen koillispuolella sijaitseva Kokemäenjoen suisto (2 885 ha ). Preiviikinlahti on laaja, rannoiltaan matala liejupohjainen merenlahti. Rannat ovat alavia ruovikoita ja rantaniittyjä. Yyterin dyynialueen eteläpuolella sijaitseva lietealue on tärkeä alue erityisesti muuttavien kahlaajien ja vesilintujen kannalta.

Preiviikinlahden Natura 2000-alueeseen kuuluva, keskellä Yyterinniemeä sijaitseva ja aikoinaan Preiviikiinlahdesta irti kuroutunut Enäjärvi on joskus mainittu Suomen parhaaksi alle 50 hehtaarin lintujärveksi. Kokemäenjoen suisto on puolestaan Suomen edustavin suistomuodostuma eli delta, joka käsittää runsaasti erilaisia kosteikko- ja kulttuurielinympäristöjä. Suistoalue on ennen kaikkea linnustollisesti erittäin merkittävä. Vesilinnuston lisäksi suiston eteläreunassa on merkittäviä rantaniittyalueita.

Yyterinniemen Natura-alueiden lisäksi Porin kaupungin alueelta löytyy Gummandooran saariston (3 294 ha), Pooskerin saariston (3 151 ha), Kuuminaistenniemen (274 ha), Inhottujärven (604 ha), Pitkäsuon (448 ha) ja Poosjärven (794 ha) Natura 2000 -alueet.

Lisätietoja Natura-alueista Suomen ympäristökeskuksen sivuilla.