Toiminta-avustukset kulttuuritoimintaan

Tämä sivu on keskeneräinen. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta https://www.pori.fi/kaupunki-ja-hallinto/talous-ja-strategia/avustukset/

Kulttuurin toiminta-avustus on tarkoitettu tukemaan yhdistysten toteuttamaa toimintaa, jonka perimmäinen tarkoitus on porilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kulttuurin toiminta-avustukset on tarkoitettu suhteellisen pienimuotoisen harrastus- ja ammattilaistoiminnan tukemiseen ja niillä on tarkoitus mahdollistaa avustettavan kulttuuri- ja taidekentän yhdistyksen yleistä toimintaa tiettyjä painopistealueita huomioiden.

 • Avustusta myönnetään kaupunginhallituksen hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti, näiden täsmentävien ohjeiden sekä Porin kaupungin vapaa-ajan lautakunnan harkinnan perusteella.

  Avustukseen oikeutetut

  Avustusta voivat hakea rekisteröidyt kulttuuri- ja taidekentän yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada useita avustuksia. Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen kulttuuri- ja taidealan toimintaan.

  Avustusta saavalla taholla tulee olla toiminnan harjoittamisen edellyttämää muuta rahoitusta tai varainhankintaa. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto.

  Kulttuurin toiminta-avustukset ovat vuosittain suuruudeltaan muutamista sadoista euroista muutamiin tuhansiin euroihin / avustettava toimija, joten niitä ei ole tarkoitettu tukemaan kulttuuri- ja taidekentän ulkopuolellakin operoivien yhdistysten toimintaa.

  Tyypillisiin porilaisiin kulttuuri- ja taidekentän yhdistyksiin verrattuna toimintansa volyymin ja resurssien puolesta selkeästi suuria toimijoita tuetaan kaupungin taholta muiden avustusmuotojen (esim. kumppanuussopimusten tai strategisten kumppanuuksien) kautta. Tästä syystä mm. eri ministeriöiden myöntämien valtionosuuksien piirissä olevat yhdistykset on rajattu kulttuurin toiminta-avustusten ulkopuolelle.

 • Tiina Lehtonen, taloussuunnittelija, tiina.k.lehtonen@pori.fi tai puh. 044 701 1250