Brändi

Porin tekemistä määrittelee johtoajatus ”Pori pääsee ihon alle”. Se ei ole slogan tai allekirjoitus vaan otsikko, joka kumpuaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa määritellystä Porin ja porilaisuuden ytimestä – siitä, että tunne on vahva, asenne tinkimätön ja vastakohtien kohtaamisesta ei synny konflikti, vaan jotain uutta ja kiehtovaa. Pori ei ole neutraali, huomaamaton tai harmiton. Pori synnyttää tunnereaktion, joka muistetaan. Johtoajatusta sovelletaan eri kohderyhmille kohderyhmän näkökulmasta suunnitelluilla viesteillä ja puhetyyleillä.

Pori-brändin peruskivet (brändin ydin, puhetapa, visuaalinen identiteetti, saatesanat) ja muotoiluvaiheen prosessi esitellään brändikäsikirjassa. Käsikirjaan sisältyvä graafinen ohje on ladattavissa myös erikseen.

Porin oma kirjasintyyppi Pori Sans on tarkoitettu kaikille porilaisille. Sen avulla viestimällä asukaat voivat toimia kaupungin äänitorvina. Ennen lataamista tulee tutustua fonttiohjeeseen. Fontin kaupallinen käyttö edellyttää kaupungin lupaa. Kysy lisää matkailu- ja markkinointiyksiköstä.