Porin taidemuseo

Museolehtori Ilona Juntura | 044 701 1248 | ilona.juntura(at)pori.fi | Porin taidemuseo, Eteläranta, Pori. | Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 11–18. Keskiviikkoisin kello 11–20, jolloin vapaa sisäänpääsy kello 18–20 ja yleisöopastus kello 18. Maanantaisin suljettu. Koulut voivat vierailla taidemuseossa arkisin tiistaista perjantaihin kello 9 alkaen, sopimuksen mukaan. | www.poriartmuseum.fi

Porin taidemuseo esittelee kotimaisen ja kansainvälisen taiteen uusimpia ilmiöitä. Museon omat kokoelmat painottuvat 1900-luvun taiteeseen. Museorakennuksesta löytyy myös 1640-luvulta peräisin oleva holvikellari. Taidemuseossa oppii tuntemaan ja kokemaan taidetta ja visuaalista kulttuuria monipuolisesti. Taiteen äärellä, ohjatuilla näyttelykierroksilla ja työpajoissa lähestymistapa asioihin on elämyksellinen ja omaan kriittiseen ajatteluun kannustava. Opettaja voi varata luokalle ohjatun vierailun tai vierailla taidemuseossa luokkansa kanssa itsenäisesti.

Taidemuseovierailulla loikitaan yli oppiainerajojen! Kouluryhmät voivat vierailla Porin taidemuseossa arkisin tiistaisista perjantaihin kello 9 alkaen, sopimuksen mukaan. Kouluille on tarjolla erilaista ohjattua toimintaa kuten TEEMAopastuksia ja TEEMAtyöpajoja. Taidemuseossa voi myös vierailla itsenäisesti, opettajan johdolla ja vastuulla. PEDApiste on näyttelyiden ytimessä sijaitseva työskentelypaikka, jossa voi työskennellä sekä ohjatulla että itsenäisellä vierailulla. Ohjatut vierailut soveltuvat kaikille luokkatasoille. Kielet: suomi, englanti, selkokieli. Porilaisille kouluille taidemuseon palvelut ovat maksuttomia.

Taidemuseon näyttelyt vaihtuvat säännöllisesti. Taide heijastelee ympärillämme tapahtuvia asioita, ja on innostavan erilainen maaperä käsitellä eri oppiaineita läpäiseviä teemallisia aihekokonaisuuksia ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Opettajalla on mahdollisuus tutustua taidemuseon näyttelyihin museon aukioloaikoina maksutta ennen koululuokan kanssa tehtävää vierailua.

Ohjattu TEEMAopastus tiistaista perjantaihin sopimuksen mukaan [huom! ei näyttelyvaihdon aikana], kesto noin 1 tunti. Opastuksella tutustutaan taidemuseon ajankohtaisiin näyttelyihin. Opas ohjaa ryhmää ja rohkaisee koululaisia keskusteluun näkemästään. Näyttelykierrokseen voi yhdistää pienimuotoista työskentelyä PEDApisteellä. Opettaja osallistuu näyttelyesittelyyn oppilaiden mukana ja huolehtii osaltaan työrauhan säilymisestä.

Ohjattu TEEMAtyöpaja perjantaisin kello 9–13 välillä, kesto 1,5 tuntia TEEMAtyöpajassa tutustutaan ajankohtaiseen näyttelyyn, jonka jälkeen työskennellään työpajatilassa. Työpajassa käsitellään näyttelyssä esiin nousevia teemoja ja tehdään itse. Työpaja harjaannuttaa valmiuksia linkittää havaintoja omiin kokemuksiin ja rohkaisee omien tulkintojen ilmaisemiseen. Työpaja soveltuu kaikille oppitunneille.

Kouluryhmän itsenäinen museovierailu tiistaista perjantaihin [huom! ei näyttelyvaihdon aikana]. Vierailusta on hyvä ilmoittaa etukäteen, ennen kello 11 tapahtuvasta vierailusta on aina sovittava etukäteen museolehtorin kanssa! Vierailu tapahtuu opettajan johdolla ja vastuulla. Ennen vierailua kannattaa tutustua näyttelyiden esittelyihin taidemuseon nettisivuilla sekä mahdollisiin lehtikirjoituksiin. Vierailulla voi hyödyntää PEDApisteen materiaaleja, kun tila on vapaana.

PEDApiste
Työskentelytila taidemuseon näyttelyiden ytimessä! PEDApisteeseen voi pysähtyä näyttelyvierailun yhteydessä yksin, kaksi tai ryhmässä. Tilassa on pöytä ja tuoleja. Pisteessä olevat materiaalit linkittyvät esillä oleviin näyttelyihin ja ovat koululuokkien käytössä.

Taidemuseon nettisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa taidemuseon näyttelyistä ja tapahtumista: http://www.poriartmuseum.fi/fin/nayttelyt/index.php.