Lukion erityisopettaja ja oppimisen tuki

Lukion erityisopettajan työ oppimisen tukemiseksi käsittää kolme osa-aluetta.

  • Erityisopettajan tehtävä on selvittää opiskelijoiden kielelliset erityisvaikeudet. Lukiseulonnan perusteella osa opiskelijoista ohjautuu yksilöllisiin lukitestauksiin, joiden tulosten perusteella laaditaan lausunnot Ylioppilastutkintolautakunnalle ja pohditaan erityisjärjestelyjen tarvetta kirjoituksissa ja muussa lukio-opiskelussa.
  • Erityisopettaja pitää lukiossa OPO 3-kurssin, Oppimisen ja opiskelutekniikan kurssin, jolla keskitytään pohtimaan oman opiskelun ja oppimisen ongelmia ja kehittämistä.
  • Kolmantena lukion erityisopettaja ohjaa yksilöllisesti opiskelijoita oppimiseen liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa konsultoi opettajia, osallistuu opiskelijapalavereihin ja toimii yhteistyössä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa. Erityisopettajan oppimisen tuki on osa muita lukion oppimisen tukemiseksi suunniteltuja toimenpiteitä.