Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto
Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää ja tukea opiskelijoiden hyvinvointia, oppimista ja elämänhallintaa. Opiskeluhuolto pyrkii myös ratkaisemaan ongelmatilanteita eri osapuolten kanssa. Opiskeluhuolto järjestetään sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä opiskelijahuoltona. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ovat muun muassa hyvinvointityöryhmä ja opiskelijoille tarjottavat erilaiset teemaryhmät. Yksilökohtaisella opiskelijahuollolla tarkoitetaan psykologi- ja kuraattoripalveluita sekä kouluterveydenhuollon palveluita.

Hyvinvointiryhmä
Hyvinvointiryhmä on moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka pyrkii monipuolisesti etsimään ratkaisumahdollisuuksia koulun arkeen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin asioihin. Hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, erityisopettaja, lukiopsykologi, lukiokuraattori, vastuuryhmänohjaajat sekä opiskelijakunnan edustajia.