Konstit on monet – katsaus kevääseen 2024

Lähtölaukaus ja porilaisten kuulumiset

Konsti – oppimisen tuen kehittäminen lukiokoulutuksessa sai myönteisen avustuspäätöksen joulukuussa 2023, ja välittömästi vuoden taituttua toiseen lähdettiin hankkeen suunnitteluryhmän (myöhemmin ohjausryhmän) voimin pohtimaan tarkemmin, kuinka tavoitteisiin tartuttaisiin. Suunnittelukokouksissa päätettiin, että Poriin perustetaan kolme työryhmää, jotka ovat oppimisen tuen työryhmä, kieli- ja kulttuuritietoisuustyöryhmä sekä perehdytysopintojakson suunnitteluryhmä. Seinäjoelle linjattiin perustettavan kaksi työryhmää: oppimisen tuen työryhmä sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden tuen kehittämistyöryhmä.

Osatoteuttajien oppimisen tuen työryhmät vastaavat täysin hankkeen kolmannen tavoitteen (3: Opiskelijoiden tehostettu ohjaus ja tuki sekä oppiainekohtaisten tukikäytänteiden vakiinnuttaminen) ja joidenkin ensimmäisen tavoitteen (1: Aloittavien opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja oppiainelähtöinen tuki) osatavoitteiden täyttymisestä. Tavoitteiseen kaksi (2: Kielitietoinen ja kulttuurisensitiivinen opetus) vastaa Porissa kieli- ja kulttuuritietoisuustyöryhmä, Seinäjoella tavoitteista kaksi ja neljä (4: Lukioon siirtyvien suomea huonosti taitavien lukiopolun laadinta yhteistyössä TUVAn kanssa) kopin ottaa maahanmuuttajaopiskelijoiden tuen kehittämistyöryhmä.

Porissa perehdytysopintojakson suunnitteluryhmä, tuttavallisemmin Konsti 1, aloitteli toimintaansa helmikuun alkupuolella. Ryhmän tavoitteena oli luoda uudelle opintojaksolle OPS-teksti, hahmotella opintojakson rakennetta ja valmistella opintojakson tunteja niitä vetäville opettajille. Kevään 2024 aikana ryhmä ehti kokoontua seitsemisen kertaa keskustelemaan, kuinka untuvikkolukiolaiset saisivat parhaat mahdolliset edellytykset lukiossa opiskeluun. OPS-tekstin ja opintojakson sisällön dokumentit valmistuvat toukokuun loppuun mennessä, joten ne ovat myöhemmin nähtävissä Konstin verkkosivuilla.

YO-kirjoitusten aiheuttaman kiireen laannuttua tarttuivat myös muut työryhmät toimeen. Oppimisen tuen ja kieli- ja kulttuuritietoisuusryhmien vetäjät ottivat poppoonsa kasaan ensimmäisen kerran huhtikuun alkupuolella, minkä jälkeen ryhmät ovat kokoontuneet tasaisesti. Molempien ryhmien kokoonpanot ovat oivia sekoituksia vanhan linjan konkareita ja ei niin pitkä aika sitten auskultoineita.

Oppimisen tuen ryhmä on kahdessa kuukaudessa ehtinyt nostaa esiin useita kehittämiskohteita ja innovoida erilaisia tukikeinoja niitä tarvitseville opiskelijoille. Lisäksi ryhmä on kevään aikana osallistunut kaikkiin Opetushallituksen järjestämiin tilaisuuksiin. Yksi tällaisista oli Opiskelijan tuen tarpeen tunnistaminen lukiokoulutuksessa -webinaari, jossa ryhmäläiset pääsivät jakamaan näkemyksiään oppimisen tukeen liittyvistä ajankohtaisista asioista muiden lukiokoulutuksen järjestäjien kanssa.

Koska kieli- ja kulttuuritietoisuus opetuksessa on vähemmän tuttua kenttää monelle opettajalle, suunniteltiin ryhmälle sisäänajopaketti, jonka tarkoituksena oli perehdyttää mukaan lähteneet opettajat tulevaan toimenkuvaansa. Paketti piti sisällään kolme kahden tunnin koulutuskertaa, joissa tahtipuikkoa heiluttivat raudanlujat ammattilaiset, yliopistonlehtori Eija Aalto ja yliopistonopettaja Sanna Mustonen Jyväskylän yliopistolta. Koulutuskokonaisuuden myötä opettajat saivat oivalliset lähtökohdat lähteä toteuttamaan asiantuntijarooliaan omassa aineryhmässään.

Todettakoon, että tämä kevät on ollut vasta lämmittelyä. Ensi lukuvuonna pistetäänkin sitten jo isompaa vaihdetta silmään.

Konsta Kivistö

Suunnittelija

Porin lukiokoulutus

Seinäjoen startista

Seinäjoella Konsti-hankkeessa on lähdetty maahanmuuttajaopetuksen ja -ohjauksen kanssa siitä, mihin edellisen Priima-hankkeen osalta jäätiin. Muodostettiin ryhmä, johon kuuluu lisäkseni kaksi suomi toisena kielenä -opettajaa ja aikuislinjan opinto-ohjaaja. Syksyllä ryhmää on tarkoitus täydentää uudella aikuisten perusopetuksen erityisopettajalla. Ryhmä on lähtenyt liikkeelle kehittämään maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelijaksiottoa, tiedonsiirtoa ja tukitoimia. Ideoita syksyä varten on paljon.

Oppimisen tuki on lähtenyt liikkeelle suunnittelupainotteisesti eli olemme kehittäneet uusien opiskelijoiden oppimisvalmiuksien tukea ja ensi lukuvuoden tukitoimia sekä suunnitelleet matematiikkaan ja ruotsiin suunnattavia samanaikaisopetuksen kursseja. Varsinaisen työryhmän toiminta pyörähtää käyntiin syksyllä, kun alamme laatia uusia malleja tukitoimiin.

Paljon on syntynyt ajatuksia, ideoita ja suunnitelmia. Kesä lomineen tuo väliin kaivatun hengähdystauon ja syksyllä uudella energialla toteuttamaan!

Sanna Försti

Opinto-ohjaaja

Seinäjoen lukio