Päättyneet hankkeet

Tietoja Porin lukion päättyneistä hankkeista.

100Digi

 • Satakunnan lukioiden yhteinen hanke, jonka päätavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti verkostohankkeen jäsenlukioiden digitalisaatiota.
 • Hankkeen kirjatut tavoitteet jakautuvat seuraavien kehittämisalueiden mukaan: infrastruktuuri, osaaminen, sisällöt ja palvelut.
 • Porin lukion osalta hanketta rahoittavat Opetushallitus sekä Porin kaupunki.
 • Hankkeen toiminta-aika on 5/2021–12/2023. 
 • Hankkeen kotisivulle pääsee klikkaamalla tästä.

Aasian ja Afrikan kielten hanke

 • Tavoitteena muun muassa lisätä kansallista kiinnostusta arabian, japanin ja kiinan kielen opetusta kohtaan sekä luoda vahvat yhteiset verkostot näitä kolmea kieltä opettavien tahojen välille.
 • Toiminta-aika: 8/2018–12/2022 (Porin osalta jo päättynyt)
 • Lisätietoja: https://aasianjaafrikankielet.wordpress.com/
 • Rahoittajat: Opetushallitus ja Porin kaupunki

Koulutusaste korkeammaksi – myös Satakunnassa

 • Porin, Ulvilan ja Eurajoen lukioiden yhteishanke, jonka tavoitteita ovat korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kehittäminen ja maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden ohjauksen vahvistaminen.
 • Porin lukion osalta hanketta rahoittavat Opetushallitus ja Porin kaupunki.
 • Hankkeen toiminta-aika on 2/2022–7/2023.
 • Hankkeen kotisivulle pääsee klikkaamalla tästä.

LEON100

 • Opetushallituksen hanke, jota Porin kaupunki koordinoi.
 • Hankkeessa ovat mukana Porin lisäksi Rauma, Eurajoki, Kokemäki, Ulvila ja Huittinen.

Lukion työelämäkumppanit

 • ESR-rahoitteinen verkostohanke, jota koordinoi Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoimisto.
 • Osatoteuttajina toimivat lukiokoulutusten osalta Turun, Vaasan ja Porin kaupungit. Lisäksi osatoteuttajia hankkeessa ovat Turun Ammattikorkeakoulu Oy sekä Turun yliopisto. 
 • Hankkeen keskeisiin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa lukion työelämäkumppanuuksien ja -verkostojen rakentaminen, lukion korkeakouluyhteistyön uusien mallien etsiminen sekä lukiolaisten tietämyksen lisääminen jatko-opiskelumahdollisuuksista, alueen yrityselämästä sekä erilaisista työtehtävistä.
 • Porin osahankkeen rahoittajia ovat Euroopan Sosiaalirahasto ja Porin kaupunki.
 • Hankkeen toiminta-aika on 10/2018–7/2021. 
Lukion työelämäkumppanit -hankkeen viestinnässä käytetty logo

Porin lukio – ”outo ja uniikki”

 • Porin kaupungin lukioiden sisäinen hanke.
 • Hankkeen tavoitteena on muun muassa lukiokoulutuksen uudistamisen ja kehittämisen tukeminen uuden lukiolain sekä vuonna 2021 voimaan astuvan uuden lukioiden opetussuunnitelman mukaisten käytäntöjen toimeenpanoa varten sekä uuden paikallisen opetussuunnitelman laatiminen.
 • Toiminta-aika: 5/2019–6/2021
 • Budjetti: 155 000 €
 • Rahoittajat: Opetushallitus ja Porin kaupunki

Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kuntien hanke avoimien oppimateriaalien kehittämiseksi alueen lukioissa

 • Tavoitteena muun muassa uudistaa toimintaprosesseja ja -tapoja avoimien oppimateriaalipankkien käyttämisessä oppimateriaalikustannusten pienentämiseksi sekä kehittää prosesseja kuratoida ja järjestää opettajien tuottamaa ja verkosta löytyvää avointa ja ilmaista oppimateriaalia digitaalisiin oppimisympäristöihin.
 • Toiminta-aika: 12/2018–12/2019
 • Budjetti: 57 000 €
 • Rahoittajat: Opetushallitus ja Porin kaupunki

Tutoreilta tukea muutokseen

 • Tavoitteena muun muassa tutoropettajaverkoston luominen sekä uuden lukion opetussuunnitelman jalkauttaminen lukioihin.
 • Toiminta-aika: 1/2019–2/2020
 • Hankkeessa mukana olevat kunnat: Pori, Huittinen, Harjavalta, Ulvila, Kristiinankaupunki, Eurajoki, Kankaanpää ja Honkajoki
 • Budjetti: 36 500 € 
 • Rahoittajat: Opetushallitus ja osallistuvat kunnat

Virtuaalitodellisuus tulee – oletko valmis?

 • Tavoitteena muun muassa virtuaali- ja lisätyn todellisuuden hyödyntäminen opiskelussa ja tiedon soveltamisessa luonnontieteissä sekä oppimisympäristöjen monipuolistaminen erilaisten virtuaalikokeilujen avulla. 
 • Yhteistyötahoja Lounais-Suomen lukioiden kehittämisverkosto sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu.
 • Toiminta-aika: 8/2019–1/2022. 
 • Budjetti: 101 000 €
 • Rahoittajat: Opetushallitus ja Porin kaupunki