Kansainvälinen toiminta

Maailmankansalaisuus lukion toiminnassa

  • ilmenee asenteissa
  • luo uskallusta
  • synnyttää ymmärrystä
  • on kulttuurien arvostamista ja ymmärtämistä meillä, lähiympäristössä ja maailmalla
  • sisältää verkostoitumista, osaamisen vaihtoa ja vuorovaikutusta omassa lukiossa, kaupungilla, lähialueella, kansallisesti sekä
  • voi sisältää kansainvälisiä kontakteja

Globaalikasvatuksen arvot perustuvat maailmankansalaisen etiikkaan:

  • arvostamme moninaisuutta ja kulttuurien rikkautta
  • kannamme vastuuta muista ihmisistä ja ympäristöstä

Kehittämishankkeet