Koulujen urheilutapahtumat

Koulujen urheilukilpailut

Porin kaupungin sivistystoimialan opetusyksikkö vastaa koululaisille järjestettävistä urheilukilpailuista. Kilpailut ovat avoimia kaikille porilaisissa ala- ja yläkouluissa opiskeleville oppilaille. Koulut ilmoittavat oppilaat kilpailuihin yhteistyössä kotien kanssa.

Oppilasurheilukilpailuja järjestetään yleisimmissä koululiikuntalajeissa Porin koulujen välisinä kilpailuina. Porin koulujen välisistä kilpailuista valitaan osallistujat Koululiikuntaliiton Satakunnan piirin kilpailuihin ja Koululiikuntaliiton valtakunnallisiin koululaisten SM-kilpailuihin, jos se kilpailujen ajankohdista riippuen on mahdollista. Mikäli kilpailujen ajankohdat eivät mahdollista karsintakilpailujen järjestämistä, koulut / seurat voivat ehdottaa oppilaita ko. kilpailuihin.

Koulujen kilpailutoimintaa koskevat tiedustelut:

Pasi Pihlavisto
liikunnanohjaaja
puh. 044 701 1413
sähköposti: pasi.pihlavisto@pori.fi

Uinninopetus peruskouluissa

Porissa opetussuunnitelman mukaan käydään uimassa 2., 4. ja 6. luokalla. Näiden lisäksi koulut voivat järjestää muita uimahallikäyntejä.

Uinnin opetuksesta vastaa uinninohjaaja Heidi Forma. Luokan opettaja valvoo oppilaita puku- ja pesutiloissa. Luokan opettaja on mukana seuraamassa opetusta ja auttamassa, jos joku oppilas vaatii erityistä valvontaa esimerkiksi terveydellisten syiden vuoksi.