Kansalaisopiston hankkeet

Osaajasta opettajaksi - Satakunnan kansalaisopistojen pedagogiikan kehittämishanke

Opetushallitus rahoittaa täydennyskoulutushanketta. Hankkeen tavoitteena on pedagogisen osaamisen vahvistaminen vapaassa sivistystyössä. Hankkeessa kehitetään kansalaisopiston opettajien opettajuutta koulutusten ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Hankekausi 1.8.2019-30.6.2021.

Ensi askeleet Eurooppaan

Erasmus+ rahoittaa liikkuvuushanketta. Liikkuvuushanke on Porin seudun kansalaisopiston ensimmäinen. Sen avulla pyritään käynnistämään opiston kansainvälistyminen ja liittymään eurooppalaisiin verkostoihin. Hankkeella tavoitellaan tietoa hyvistä käytännöistä muualla Euroopassa. Samalla saadaan perspektiiviä omaan työhön ja toimintaan ja nähdään selkeämmin sekä tulevat kehittämistarpeet että omat vahvuudet. Hankekausi 30.12.2019-29.4.2022.