Avoin varhaiskasvatus

Avoimessa päiväkodissa järjestetään maksutonta toimintaa kotihoidossa oleville porilaisille 2-5 -vuotiaille lapsille. Lisäksi yksikössä on myös perhekerho, joihin osallistuvat vanhempi ja lapsi/lapset yhdessä.

Avoimessa päiväkodissa lapsella on mahdollisuus tutustua ikäisiinsä lapsiin ja solmia kaverisuhteita. Lapsi oppii toimimaan ryhmässä. Hän voi harjoitella sosiaalisia taitoja sekä sisällä että ulkona tapahtuvan leikkitoiminnan myötä. Lapsi saa uusia kokemuksia ja virikkeitä kasvunsa ja kehityksensä tueksi. Avoimessa päiväkodissa on toimintaa syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Lisäinfoa saa varhaiskasvatus@pori.fi ja sähköinen hakemus löytyy täältä

Avoimen päiväkodin ryhmät

Ryhmät tarjoavat kevyemmän vaihtoehdon koko- tai osa-aikaiselle varhaiskasvatukselle. Kotihoidossa olevalla lapsella on mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä.

Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen opetteleminen ja myönteisten kokemusten saaminen sekä itsestä että ryhmässä toimimisesta. Ryhmien toiminnalla tuetaan lapsen itsetunnon kehittymistä ja itsenäistymistä sekä perheitä kasvatustyössä. Ryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja.

Toiminta on osaviikkoista ja osapäiväistä. Päivittäinen toiminta-aika on korkeintaan kolme tuntia. Toimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Avoimessa päiväkodissa ei tarjota aterioita vaan lapset syövät päivän aikana omat eväät.

Perhekerho

Lisäksi avoimessa päiväkodissa järjestetään perhekerhotoimintaa. Kerhossa lapsiperheillä on mahdollisuus tavata muita lapsiperheitä. Toiminta painottuu vapaaseen leikkiin ja perheiden yhdessäoloon. Toimintaan osallistuvat siis lapset ja aikuinen yhdessä. Yhteinen toiminta voi olla esimerkiksi musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa, kokkailua tai retkeilyä. Aikaa on myös aina vapaalle seurustelulle sillä tärkeintä on, että samanlaisessa elämäntilanteessa olevat perheet voivat tavata toisiaan ja tutustua. Perhekerhoon ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Lisäksi perhekerhossa voidaan järjestää yhteisiä tapahtumia ja retkiä, joihin voi osallistua vanhemman ja sisarusten kanssa. Toiminta on maksutonta.

Kalaholman avoin päiväkoti

Käyntiosoite
Lohikuja 6 28300 Pori

Yhteystiedot
Puh. 044 701 8093
Sähköposti: avoin.kalaholma@edupori.fi

Ryhmät
ma ja ke klo 9-11.30 Perhoset 2-3v.

ti ja to klo 9-11.30 Leppäkertut 2-3v.

ma ja ke klo 12.30-15.30 Siilit 3-5v.

ti ja to klo 12.30-15.30 Oravat 3-5v.

pe klo 9-12.00 Perhekerho