Esiopetus

Esiopetus on lakisääteinen ja tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Jos lapsi on jo kunnallisessa päiväkodissa, häntä ei tarvitse erikseen hakea esiopetukseen. Perhepäivähoidossa oleville haetaan sisäistä siirtoa sähköisen asioinnin kautta.

Ajankohtaista hakemiseen liittyen löydät täältä

Maksuttoman esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä, kaudella 2024-2025 esiopetusaika on 15.8.2024-30.5.2025. Loma-ajat näkyvät lisätiedoissa. Esiopetuksessa olevalle lapselle voidaan hakemuksesta myöntää matkaetu, jos vaadittavat ehdot täyttyvät. Lisätietoja paikoista saa varhaiskasvatus@pori.fi

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan sitä päivähoitohakemuksella. Tuolloin esiopetus tapahtuu päiväkotien kokopäiväryhmissä. Varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatusmaksu perheen tulojen ja hoidon laajuuden mukaan. Koululla esiopetuksen jälkeistä varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa myös esioppilaiden iltapäiväkerhotoimintana. Kerhotoiminta on varhaiskasvatuslain mukaista avointa varhaiskasvatusta. Kerhotoiminnan sisältö vastaa varhaiskasvatuslain sisältöä.

Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. Huoltajan vastuulla on, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta voi antaa myös kotona. Virallisen esiopetusjärjestelmän ulkopuolella annettava esiopetus katsotaan perusopetuksen tavoin kotiopetusta vastaavaksi.