Tuetut julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat toteutetaan yksittäisinä erillishankintoina tai suurina, määräajoin toistuvina yhteishankintoina. Hankinta alkaa tarpeen määrittelystä ja toimivien hankintakriteerien asettelusta, jotta markkinat voivat kilpailla laadukkailla tuotteilla. Suurin hankintavolyymi Porin seudun kuntien julkisista hankinnoista on keskitetty Porin kaupungin hankintapalvelujen yhteishankinnoiksi.

Hankkeessa tuetaan hankintapalveluja kolmessa (3) hankinnassa vuosittain. Tuki käytetään tuotteiden, laitteiden, koneiden ja palvelujen hankintoihin, jotka valitaan yhteistyössä hankinnan tekijän ja hankintapalvelujen kanssa. Tuettaviksi valitaan hankintoja, joiden kriteereiksi on löydettävissä tuotteiden kestävyyteen, päivitettävyyteen, korjattavuuteen ja muuhun materiaalitehokkuuteen liittyviä seikkoja.

Hankintojen tukemisen tavoitteena on: 1) lisätä resursseja säästäviä hankintakriteerejä isoihin tai merkittäviin yhteishankintoihin, 2) löytää palveluhankintoihin toimivia kriteereitä, joissa huomioidaan jätevirtojen, ruokahuollon ja energian ympäristöä säästävä vaikutus palvelun tuottamisessa ja jotka mahdollistavat sosiaalisten ja eettisten näkökulmien huomioimisen hankinnoissa.

Hankeaikana 2017-2021 tehtyjä tuettuja hankintoja on tarkasteltu raportissa Kiertotalouskriteerien vaikuttavuus Porin julkisissa hankinnoissa. Hankkeessa tehdyt tuetut hankinnat, joihin raportissa viitataan, löytyvät kriteereineen ja lisätietoineen luettelona alta.

Hankkeessa on myös luotu Resurssiviisas hankintatyökalu. Hankintatyökalu ohjaa hankinnan tekijää resurssiviisaampaan suuntaan. Työkalu on vielä koekäytössä ja siitä voi antaa palautetta. Tutustu hankintatyökaluun tästä.

Tuettujen hankintojen materiaalit

Ajoneuvojen renkaat
Kalusteet
Laitospesukoneet
Lasituspalvelut
Paino- ja kopiointituotteet
Roll-upit
Siivousaineet ja -välineet
Vaihtomattopalvelut
Valtti-elinkaarikustannuslaskelma

Koulutukset:
Energiatehokkaat hankinnat -koulutus 2019
Kierrätysmateriaalin käyttö katurakenteessa -seminaarin yhteenveto

Uusiomateriaalit kadunrakentamisessa:

Selvitys uusiomateriaaleista katurakennushankkeissa
Liite 1, Hankintaohje uusiomateriaalit
Liite 2, Materiaalikustannusarviovertailu
Uusiomateriaalit katurakentamisessa Porissa koulutus


MARA-ilmoitusmalli uusiomateriaalien hyödyntämisessä:

C.11-osahanke Luuppi tilasi Ytekki Oy:ltä esitäytetyn MARA-ilmoitusmallin infrayksikölle tueksi uusiomateriaalin hyödyntämiseksi hankinnoissa. MARA-ilmoitus liittyy MARA-asetukseen eli valtioneuvoston asetukseen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Asetus tuli voimaan vuoden 2018 alusta ja sillä pyritään lisäämään jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa luonnonkiviainesten sijasta ja näin edistämään kiertotaloutta.

MARA-ilmoitus
MARA-loppuraportti
Uudenniityn katujen asemapiirustus, betonimurskeen hyödyntäminen
Rakenteen tyyppipoikkileikkaus

Vastuulliset elintarvikehankinnat -työpaja:

Vastuullisuus elintarvikehankinnat Motivan esitys
Sarastian elintarvikehankinnat esitys

Circwaste-LIFE15 IPE FI 004 -hankkeen logo, hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.