Luuppi

Porin kaupunki toteutti kiertotalouden edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen tähtääviä osahankkeitaan vuosina 2016–2021. Osahankkeet ovat osa valtakunnallista CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanketta, joka saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.

Osahankkeesta C.11: A platform to enhance resource efficiency among public and private actors – Satakunta expert and advisory network käytetään nimitystä Luuppi. Osahankkeessa koottiin yhteen Satakunnan alueen jätealan ja ympäristökasvatuksen osaajat lisäten yhteistyötä, alueellista jäteosaamista ja ympäristötietoisuutta.

Osahankkeen aikana etsittiin keinoja jätteen määrän vähentämiseksi erityisesti ympäristökasvatuksen ja vihreiden julkisten hankintojen avulla: Porilaisille päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille tehtiin varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuva ympäristökasvatussuunnitelma.

Lisäksi järjestettiin asukkaille suunnattuja tapahtumia ja tiedotusta jätteen vähentämiseksi, roskaantumisen estämiseksi ja luonnon siivoamiseksi. Osahanke myös tuki Porin kaupungin hankintapalveluja, jotta hankintojen ympäristö-, eettiset ja sosiaaliset näkökulmat voitaisiin ottaa paremmin huomioon julkisia hankintoja tehdessä. Osahankkeen aikana tuotetut materiaalit ja hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä muuallakin Satakunnassa.

C.11-osahanke jatkaa hanketyötä 3.-jaksolla loppuvuodesta 2021 vuoden 2023 syyskuuhun asti. C.11-osahankkeen 3.-vaiheessa keskitytään Porin kiertotalouden tiekartan laatimiseen. Lisätietoja tiekarttatyöstä saa sivulta www.pori.fi/tiekartta.

Hankkeen tuotoksia on koottu aiheittain tämän sivun lisätietopalkkiin ja sivuille Tuetut julkiset hankinnat sekä Selvitykset ja opinnäytetyöt.

Osahankkeen internetsivujen osoite on: www.pori.fi/luuppi

Seuraa Luuppia Twitterissä: @LuuppiCIRCWASTE

Uutiset

2021
Hävikkiviikon tulokset valmistuivat – Lautasjätteen määrä samalla tasolla kuin viime vuonna (20.10.2021)

Porin kaupungin kiertotaloushankkeessa on valmistunut kaksi uutta toimintamallia (30.9.2021)

Porin kaupunki edistää kiertotaloutta julkisten hankintojen kautta (21.9.2021)

Resurssiviisas hankintatyökalu kaupungin vaikuttavuustavoitteiden toiminnallistamisen apuna – Case Porin kaupunki (15.9.2021)

Hävikkiviikolla keskitytään ruokahävikin vähentämiseen (10.9.2021)

Hävikkiviikko 2021 (9.9.2021)

Porin kaupungin työpajat kestävän kehityksen keskittymänä (5.7.2021)

Tuuks syämää -kyselyllä kartoitetaan jälleen ruokailevien lukiolaisten määrää (19.5.2021)

19.4. Roskaantuminen ilmiönä -luennon materiaalit:

Muutoksia Siivoustalkoisiin koronatilanteen vuoksi (26.3.2021, päivitetty 7.4.2021)

12.2. Kuluta kestävämmin -verkkoluento

Reilun kaupan tuotteiden arvonta on suoritettu ja voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille! Kuluta kestävämmin -verkkoluennon materiaalit:

Muovin matka -video tutustuttaa muovin käytön vähentämiseen sekä kierrätykseen (4.2.2021)

Tuuks syämää -kyselyllä vähennetään ruokahävikkiä lukiossa (12.1.2021)

2020
Hävikkiviikon tulokset valmistuivat – vuosi vuodelta vähemmän ruokaa roskiin (14.10.2020)

Tehostettu kompostointineuvonta lisäsi ruoka- ja puutarhajätteen kompostointia (23.6.2020)

Nuukuusvinkeillä kohti kestävämpää elämäntapaa (20.4.2020)

Siivoustalkoiden sijaan haastetaan roskaamattomuuteen (3.4.2020)

Pori rohkaisee asukkaitaan yhteiskäyttöön ja lainaamiseen (2.4.2020)

Vinkki: Earth hour teemaksi päiväkotien ja koulujen etä- ja lähiopetukseen (24.3.2020)

Vinkki: Täytä kotona vesipäiväkirjaa (23.3.2020)

Intopolku tarjoaa monipuolisesti etäopetusmateriaaleja! (19.3.2020)

Uusi kiertotalouden oppimateriaali on julkaistu (24.2.2020)

Lainaa yläkoulullesi tai toiselle asteelle kutkuttavan jännä vaarallisten jätteiden pakopeli (24.2.2020)

2019
Satakunnan perusopetusfoorumiin osallistui yli 500 opetusalan ammattilaista (10.12.2019)

Eko-Aku kiertotalouskasvatuksen apuna (10.12.2019)

Työpaja: Kiertotalouden edistäminen ja jätteen vähentäminen ammattikouluissa ja lukioissa (10.12.2019)

Työpaja: Miten edistää tavaroiden yhteiskäyttöä ja lainaamista Porissa? (4.12.2019)

Jätteen vähentämisen viikko haastaa vähentämään näkymättömän jätteen määrää (15.11.2019)

Muovin matka -näyttely keräsi runsaasti kävijöitä -kierrätys kiinnostaa tämän päivän koululaisia (24.10.2019)

Kouluissa ruokaa menee roskiin selvästi vähemmän kuin viime vuonna (14.10.2019)

Luontotalo Arkissa avataan Muovin matka -näyttely (1.8.2019)

Ojenna kätesi lähiluonnon hyväksi (3.4.2019)

Päiväkoti- ja kouluryhmille tarjotaan Porissa innostavia oppimispaketteja (22.1.2019)

Paneelikeskustelu kiertotalouden vaikutuksista yrityselämään suorana netissä maanantaina (10.1.2019)

Katso tallenne PSYLin lukion tiedeviikolla 14.1.2019 järjestetystä paneelikeskustelusta Miten kiertotalous on muuttanut ja tulee muuttamaan yritysten liiketoimintaa? (56:31 min)

2018
Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan Ilmastotalkoot Satakunnassa -tapahtumaan (19.11.2018)

Porin kouluissa lautasilta roskiin ruokaa niukasti vähemmän kuin viime vuonna (15.10.2018)

Hävikkiviikko keskittyy ruokaan (14.9.2018)

Kompostoinnissa kompostorin hankintahinta hidasteena, ympäristöystävällisyys vauhdittajana (5.6.2018)

Länsi-Porin koululla tutkitaan ruokahävikkiä (20.4.2018)

Taas tullaan kyttäämään (1.3.2018)

Jätteiden lajittelu tulee valtaosalla selkärangasta (24.1.2018)

Circwaste - Kohti kiertotaloutta -hanke-logo, EU-Life-hanke

Yhteystiedot