Rakentamisen kiertotalous


Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen Porin seudulla

Rakentamisen Circwaste -hankkeeseen liittyvä kuvakollaasi

Kiertotalouden edistämistä ja jätteen vähentämistä Porissa
Porin kaupunki on mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron CIRCWASTE-hankkeessa, jonka paikallisessa osahankkeessa rakennusosien ja purkujätteiden kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein.
Resurssitehokkaan rakentamisen osahankkeissa keskitytään luomaan rakentajien, rakennusyhtiöiden, kiinteistönomistajien, viranomaisten ja korkeakoulujen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston kanssa etsitään ja toteutetaan potentiaalisia demoja rakennusjätteiden kierrättämiseen ja vähentämiseen liittyen. Rakentamisen jätteiden materiaalina hyödyntämisvelvoite nousee 70%:in vuoteen 2020 mennessä. Valittavissa demoissa pyritään toteuttamaan 70% kierrätysaste erityylisissä kohteissa, kuten oppilaitos, omakotitalo, kerrostalo ja uudiskohde.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

  • elinkaariajattelun ulottaminen hankintaprosesseihin
  • ympäristöministeriön purkukatselmusohjeiston soveltaminen purkukohteisiin
  • opinnäytetyö: Pientalon hiilijalanjälki ja rakennusjäte
  • opinnäytetyö: Resurssitehokkuus monitoimitalokoulu-hankkeessa
  • malli: Kiertotalouden ja ilmaston huomioiminen rakentamisessa
  • muovipilotti: Kerrostalotyömaan pakkausmuovin keräys
  • pakettiomakotitalon rakennustyömaan jätelajittelun seuranta
  • oppaat: Energiaopas ja Raksajuliste
  • Varaosapankin toiminnan kehittäminen
  • tiedonvälitys rakennusalan yksityisille ja julkisille tahoille

Materiaaleja löydät tämän sivun Lisätietoja-listasta.

Rakentamisen osahanke on Porissa mukana Intelligent Cities Challenge (ICC)-ohjelmassa, jossa kaikkiaan 136 eurooppalaisesta kaupungista koostuva yhteistyöverkosto auttaa kaupunkeja kehittämään älykästä, vastuullista ja kestävää kasvua edistyneen teknologian avulla. Pori osallistuu ICC-ohjelmaan teemakorissa Green economy and local green deals. Pori osallistui ICC 2nd City Lab -virtuaalitapahtumaan 16.-19.2.2021 sekä järjesti oman sidosryhmille suunnatun Strategiatyöpajan 11.2.2021. Porin Roadmap-työpaja järjestettiin 6.5.2021. www.intelligentcitieschallenge.eu

Uutiset:
Circwaste Pori -facebook-sivun ylläpito on päättynyt 31.1.2022.

Talopakettien rakennusjätteen kierrätyksessä paljon mahdollisuuksia 19.8.2021

Porin kaupungin työpajat kestävän kehityksen keskittymänä 5.7.2021

SAMKin opiskelijan opinnäytetyö on valittu vuoden 2020 parhaaksi AMK-insinöörityöksi 11.12.2020

Varaosapankki on melkoinen aarreaitta Jätevaakku 2020 s. 13-14

Resurssiviisasta pientaloa rakentamassa 26.8.2020

Homekoulut ja muut purkukohteet kierrätettävä nykyistä tehokkaammin materiaalina Satakunnan kansa 9.10.2019

Pientalon rakentaminen – tavoitteena jätteiden 70% materiaalihyödyntäminen (pilottikohde) 9.9.2019

Käytetty kestää uuden kierroksen – Korjausrakentamisbuumi on lisännyt kierrätystä Satakunnan kansa 7.9.2019

Resurssitehokkuutta rakentamiseen ja asumiseen 12.10.2018

Purkukatselmuspilotointi alkaa Porin kaupungin kohteissa 8.6.2018

Tapahtumat ja niiden materiaalit:

Circwaste-LIFE15 IPE FI 004 -hankkeen logo, hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.