Verkostot

Valokuva kirsikankukista

Aalto-kaupungit: Alvar Aalto -kaupungit muodostavat keskenään tasavertaisen toimijaverkoston, riippumatta paikkakunnan koosta tai siellä sijaitsevista Aalto-kohteiden lukumäärästä. Verkoston tavoitteena on lisätä Aalto-tietoutta Suomessa ja ulkomailla. Voimien yhdistäminen matkailun, viestinnän ja markkinoinnin saralla palvelee erilaisia yleisöjä, joiden erityisenä kiinnostuksen kohteena on rakennettu ympäristö, arkkitehtuuri ja Alvar Aallon tuotanto. Porin Alvar Aalto -kohde Villa Mairea sijaitsee Noormarkussa. 

HINKU-verkosto: Pori on sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hinku-verkostoon (Hiilineutraali kunta) liittymisen kautta kaupunki pyrkii myös vaikuttamaan alueensa toimijoihin siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta. 

ICLEI: ICLEI on kuntien kansainvälinen ympäristöverkosto. Verkosto kannustaa paikallishallintoja kestävän kehityksen toimiin, jotta ne pystyvät vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, kasvavaan kaupungistumiseen sekä talouden ja väestön vaihteluihin. Verkostoon kuuluu yhteensä 14 suomalaista kaupunkia. 

Ilmastoviisas Satakunta -hanke: Ilmastoviisas Satakunta -hankkeen tavoitteena aktivoida Satakunnan alueella toimintaa ja toimenpiteitä, jotka vähentävät päästöjä. Toiminta keskittyy päästökaupan ulkopuolisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Hankkeen toiminta keskittyy ilmasto-ohjelmien ja Hinku-toiminnan aktivoimiseen ja käytännön toteutukseen mm. energiatehokkuussopimuksen toteutuksen kautta. 

Kansallinen kaupunkipuisto: Porin kaupunki kuuluu ympäristöministeriön päätöksellä perustettujen kansallisten kaupunkipuistojen verkostoon. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kansallisten kaupunkipuistojen tarkoituksena on säilyttää kaupunkikeskustoissa kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana ja eheänä kokonaisuutena. 

MAL-verkosto: MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta perustuu valtion ja suurten kaupunkiseutujen kaupunkipolitiikkaan, seudullisen strategisen suunnittelun edistämiseen. 

Osaava Satakunta: Osaava Satakunta -toiminnan tavoitteena on kunnissa sivistystoimialan henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Se on seudullinen verkosto, jossa on mukana satakuntalaisia kuntia. Toiminta tuottaa myös ammatillista täydennyskoulutusta. 

Pyöräilykuntien verkosto: Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. 

Reilun kaupan kaupunki: Porin kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä sitoutunut edistämään reilua kauppaa. Arvonimen myötä Porin kaupunki on sitoutunut esimerkiksi tarjoamaan omissa tilaisuuksissaan reilusti tuotettua kahvia ja teetä sekä tiedottamaan Reilusta kaupasta asukkailleen. Kaupunki on järjestänyt pääkirjaston yhteyteen infotilan, jossa on jaossa tietoa Reilun kaupan järjestelmästä. Lisäksi arvonimen keskeisenä kriteerinä on kestävien hankintojen lisääminen ja toiminnan kehittäminen jatkuvasti.

Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä: Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY on maakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden keskustelu-, kehittämis- ja yhteistyöfoorumi. JYTRY lisää yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta sekä edistää yhdistysten yhteistyötä muiden yhteiskuntatoimijoiden kanssa (maakunta, kunnat, yritykset, seurakunta, koulutusorganisaatiot). 

Satakunnan Lastenkulttuuriverkosto: Satakunnan lastenkulttuuriverkoston toiminta perustuu laajaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on monipuolisten ja laadukkaiden taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuus sekä lasten kulttuuristen oikeuksien tukeminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan ja kehitetään uudenlaisia lähestymistapoja kulttuurityöhön ja tuetaan ympäröivän sosiaalisen yhteisön ja kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien verkostoitumista. Porin lastenkulttuurikeskuksen kautta valtakunnallisen lastenkulttuurituen piiriin kuuluvat Satakunnassa Porin lisäksi Eura, Eurajoki, Merikarvia, Nakkila ja Rauma. 

Selkämeren kansallispuisto/Natura 2000 -verkosto: Natura 2000 -hanke on Euroopan Unionin hanke, jonka tavoitteena on suojella luontoalueita ja tukea luonnon monimuotoisuutta. Porissa on Selkämeren kansallispuistoon kuuluvia Natura 2000 -verkoston suojelemia suojelualueita, kuten muun muassa Yyteri. 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto: Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto järjestää vuosittain Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia. Porin kaupunki on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton perustajajäsen. 

Terve Kunta -verkosto: Terve Kunta -verkosto on THL:n koordinoima väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen pohjautuva verkosto. Verkoston avulla pyritään edistämään kuntien hyvinvointia kehittämällä verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia. Terve Kunta -verkosto on osa maailmanlaajuista WHO Healthy Cities -verkostoa. 

UBC Union of Baltic Cities: UBC eli Itämeren kaupunkien liitto on vapaaehtoiseen osallisuuteen perustuva kaupunkiverkosto. Verkosto on osallistunut Itämeren alueen kehittämiseen ja integraatioon vuodesta 1991 alkaen. Pori liittyi verkostoon vuonna 1997. Pori on aktiivinen Itämeren alueen kehittämisessä erityisesti kulttuuri-, ympäristö- ja liikuntasektorilla. Myös kaupunkisuunnittelu kuuluu Porin kehittämisalueisiin. 

UNICEF Lapsiystävällinen kunta: UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia edistämään lapsien oikeuksien toteutumista kunnassa. Tunnustus on myönnetty sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.