Esityslistat ja pöytäkirjat

Valokuva kaupunginhallituksen nuijasta

>> Tutustu tästä esityslistoihin, pöytäkirjoihin, viranhaltijapäätöksiin, kuulutuksiin ja kaavoihin

Päätöslistat

Toimielinten kokousten päätöksistä laaditaan päätöslistat, jotka julkaistaan tällä sivulla kokouksen jälkeen. Nähtävillä on viimeisen kokouksen päätöslista. Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen asianhallintajärjestelmä Aapelissa.

Salassa pidettävien asiakohtien salassapitoperusteet kirjataan päätöslistaan.

Kaupunginhallituksen päätöslista

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Joukkoliikennejaosto

Jätehuoltojaosto

Keskusvaalilautakunta

Palveluliikelaitoksen johtokunta

Porin Veden johtokunta

Sivistyslautakunta

Vapaa-ajan lautakunta

Tarkastuslautakunta

Tekninen lautakunta

Ympäristöterveysjaosto

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto