Asiakirjat

Valokuva paperipinosta

Kuntalain mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat tiedot:

1) kuntastrategia;
2) hallintosääntö;
3) talousarvio- ja suunnitelma;
4) tilinpäätös;
5) tarkastuslautakunnan arviointikertomus;
6) tilintarkastuskertomus;
7) kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset;
8) konserniohje;
9) luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset;
10) luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet;
11) palveluista perittävät maksut.

Asiakirjat on julkaistu verkkosivuillamme aiheittain. Taloutta ja strategiaa koskevat asiakirjat löytyvät kohdasta Talous ja strategiatilastot omalta sivultaan ja muut asiakirjat tältä sivulta. Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet on esitetty hallintosäännön viimeisessä luvussa. Palveluiden maksut on esitetty kyseistä palvelua koskevalla sivulla.

Arviointikertomukset

Porin kaupungin tarkastuslautakunta julkaisee joka kevät arviointikertomuksen, jossa se raportoi hallinnosta tekemistään havainnoista ja muista arviointityönsä tuloksista. Arviointikertomusarkistoon pääset tästä.

Säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö

Hyvän hallinnon periaatteet   
Porin kaupungin konserniohje
Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

Toimintasäännöt

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasääntö
Konsernipalveluiden toimintasääntö
Perusturvan toimintasääntö 
Sivistystoimialan toimintasääntö
Teknisen toimialan toimintasääntö
Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö

Hankinnat ja laskutus

Hankintaohje
Hankintapoliittiset linjaukset  
Laskutus- ja perintäohjeet

Yhteistoimintasopimukset

Yhteistoimintasopimukset päivitetään tähän niiden allekirjoittamisen myötä.

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta
Yhteistoimintasopimus Porin seudun joukkoliikenteen viranomaistoiminnan järjestämisestä
Yhteistoimintasopimus jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä
Yhteistoimintasopimus seudullisten hankintapalvelujen järjestämisestä

Henkilöstöraportit

Henkilötöraportti 2022
Henkilöstöraportti 2022, liiteosa

Henkilöstöraportti 2021
Henkilöstöraportti 2021, liiteosa 

Henkilöstöraportti 2020
Henkilöstöraportti 2020, liiteosa

Henkilöstöraportti 2019
Henkilöstöraportti 2019, liiteosa

Henkilöstöraportti 2018
Henkilöstöraportti 2017

Kuntien henkilöstömäärän kehitys koko maassa ja Porissa 1970-luvulta 2010-luvulle

Muut asiakirjat

Porin valtuustosopimus 2021-2025
Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Toimitilajärjestelyjen loppuraportti
Toimitilajärjestelyjen aikataulutus
Vertaileva analyysi Satakunnan kuntien kantokyvystä
Länsi-Suomen Sote-alueen kuntien kantokykyanalyysi
Perus- ja lukiokoulutuksen palveluverkkouudistus
Ohje vastuullisen yleisötilaisuuden järjestämiseksi Porissa
Kunnan viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yleiset velvollisuudet
Matkailun tiekartta 2020-2025
Tapahtumien tiekartta 2020-2025
Porin kaupungin konserniohje
Porin kaupungin maapoliittinen ohjelma