Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy tiistaina 16.1.2024 klo 16 ja mahdollisen toisen vaalin ilmoittautuminen päättyy tiistaina 30.1.2024 klo 16. Ilmoittautua voi joko puhelimitse 044 701 4412, kirjallisesti osoitteeseen Porin kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse osoitteeseen vaalit@pori.fi. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Kotiäänestys toimitetaan samanaikaisesti vaalien ennakkoäänestyksen kanssa. Porissa presidentinvaalin kotiäänestys järjestetään sunnuntaina 21.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin kotiäänestys järjestetään 4.2.2024.