Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään sairaaloissa ynnä muissa ympärivuorokautista hoitoa antavissa sekä kaupunginhallituksen määräämissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä.

Laitoksissa on mahdollista äänestää yleisenä kotimaan ennakkoäänestysaikana. Tarkat ennakkoäänestysajankohdat kuulutetaan laitoksissa erikseen. Laitosäänestykset toimittaa luottamusmiehistä koostuva vaalitoimikunta.

Laitosäänestyksellä turvataan erityisesti laitoksiin otettujen tai niissä hoidettavana olevien henkilöiden mahdollisuus äänestää. Laitosten henkilökunta ja vierailijat eivät voi äänestää laitosäänestyksen yhteydessä.