Arkistot

Valokuva arkistosta

Porin kaupungin asiakirja-aineistosta huolehtivat toimialojen arkistot sekä Porin kaupunginarkisto, joka toimii kunnallisena keskusarkistona. Osa kaupungin hallinnollisesta asiakirja-aineistosta säilytetään edelleen yksiköiden arkistoissa. Esimerkiksi rakennuslupa-asiakirjoja säilytetään ympäristö- ja lupapalveluiden toimipisteessä, ja potilastiedot ovat terveyskeskuksen arkistossa. Arkistoilla on vastuuhenkilöt, joihin voi ottaa suoraan yhteyttä.

Kaupunginarkisto

Kaupunginarkisto huolehtii kaupungin pysyvästi ja hyvin pitkään säilytettävästä asiakirja-aineistosta ja tietopalvelusta. Se ohjaa ja neuvoo yksiköiden arkistonmuodostusta ja arkistoteknistä hoitoa, antaa ohjeita ja koulutusta sekä osallistuu kaupungin asiakirjahallinnon kehittämishankkeisiin. 

Tutkijapalvelu

Yksityiset ihmiset voivat itse tulla tutkimaan julkisia asiakirjoja kaupunginarkiston tutkijahuoneeseen. Asiakirjoja ei lainata arkiston ulkopuolelle. Niiden käyttö on maksutonta, mutta asiakirjakopioista veloitetaan maksu. Henkilökunta opastaa arkistoluetteloiden ja asiakirjojen käytössä.

Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole laissa säädetty salassa pidettäviksi. Sosiaali- ja terveystoimen asiakirjat ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä tai julkisia vain asianosaisille.

Kaupunginarkiston asiakaspalvelu on keskitetty Porin kaupungintalolle. Aineistoa säilytetään myös sivutoimipisteessä. Kaupunginarkistoon tulevan on hyvä varata aika etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Yhteystiedot

Aineistoa koskevat tilaukset, kyselyt ja tutkijahuonevaraukset:

kaupunginarkisto@pori.fi
puh. 044 701 1043
Käyntiosoite: Hallituskatu 12
Avoinna: arkisin klo 9-15 tai sopimuksen mukaan 

Kaupunginarkistossa säilytettävät aineistot

Porin kaupunginarkistossa säilytetään kunnallisten viranomaistahojen arkistoja. Porilaisia ja satakuntalaisia yksityisarkistoja voi tiedustella Satakunnan Museon Satakunta-arkistosta.

Kaupunginarkiston aineisto koostuu Porin kaupungin, Ahlaisten, Porin maalaiskunnan sekä Noormarkun ja Lavian kuntien viranomaisten arkistoista. Vanhimmat asiakirjat ovat 1800-luvulta. Tätä vanhempia Porin maistraatin asiakirjoja säilytetään Turun maakunta-arkistossa.

Arkistoaineisto saattaa sisältää lainsäädäntöön perustuen salassa pidettäviä asiakirjoja. Tarkemmat sisältötiedot löytyvät kaupunginarkiston arkistoluetteloista.

Porin kaupungin aineistoluettelo

Aineistoluetteloiden avulla voit tutustua Porin kaupunginarkistossa säilytettävään arkistoaineistoon.

Lavian kunnan aineistoluettelo

Valtioneuvosto päätti 12.6.2014 lakkauttaa Lavian kunnan ja yhdistää sen Porin kaupunkiin 1.1.2015.

Noormarkun kunnan aineistoluettelo

Valtioneuvosto antoi 23.4.2009 päätöksen, jonka mukaan Noormarkun kunta liitettiin Porin kaupunkiin 1.1.2010.

Ahlaisten kunnan aineistoluettelo

Valtioneuvosto päätti 27.5.1971, että Ahlaisten kunta lakkautetaan ja alue liitetään Porin kaupunkiin 1.1.1972.

Porin maalaiskunnan aineistoluettelo

Valtioneuvosto määräsi päätöksellään 26.5.1966 Porin maalaiskunnan liittämisestä Porin kaupunkiin 1.1.1967 alkaen.