Tilastot

Tilasto

Tilastolliset vuosikirjat

Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja toimintakertomuksen tilasto-osana sisältäen tilastotietoja kaupungin alueesta, väestöstä ja toiminnoista.

Tilastollinen vuosikirja 2018

Tilastollinen vuosikirja 2017

Tilastollinen vuosikirja 2016

Esitykset SlideShare-palvelussa

Toimintaympäristökatsaukset

Toimintaympäristökatsaus 1/2018

Toimintaympäristökatsaus 2/2018

Asuminen ja ympäristö

Liikenne

Jalankulku- ja pyöräilyverkon pituus

Kevyen liikenteen tilastoja 2001-2013

Nopeustutkimuspisteet 2011

Nopeustutkimuspisteet 2012

Nopeustutkimuspisteet 2013

Nopeustutkimuspisteet 2014

Nopeustutkimuspisteet 2015

Nopeustutkimuspisteet 2016

Nopeustutkimuspisteet 2017

Nopeustutkimuspisteet 2018

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2021: Porin seuturaportti

Liikenneturvallisuus

Eri nopeusrajoitusten noudattaminen vuosina 2006-2010

Eri nopeusrajoitusten noudattaminen vuosina 2011-2015

Liikenneonnettomuudet ja henkilöautotiheys eri vuosikymmenillä

Henkilövahinkoihin johtaneet liikenneonnettomuudet vuodesta 1995 alkaen

Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet vuosina 2018-2020

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet vuodesta 1962 eteenpäin

Henkilövahinko-onnettomuudet Porissa ja vertailukaupungeissa

Henkilövahinko-onnettomuudet ikäjakaumittain onnettomuuden vakavuuden mukaan

Henkilövahinko-onnettomuudet ikäjakaumittain kulkumuodon mukaan vuonna 2020

Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuudet

Liikenneympyräonnettomuudet ennen ja jälkeen ympyrän rakentamisen

Onnettomuusaltteimmat liittymät